AboutKidsHealth

 

 

Bath time for newborn babiesBBath time for newborn babiesBath time for newborn babiesEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC6.5000000000000077.3000000000000864.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>How to effectively make bath time easier for your newborn. Information on giving a newborn baby a sponge bath is provided, as well as safety tips.</p><p>When it comes to normal newborn baby care, nothing is as scary for new parents as bath time. Don’t worry about putting baby in a tub for the first couple of weeks, until the umbilical cord stump has fallen off and the navel area has healed. During these early days, a sponge bath will do. </p><h2>Key points</h2> <ul><li>A newborn baby only needs a sponge bath two or three times per week.</li> <li>Always make sure to hold your newborn baby when they are in the bathtub and never leave them alone or in the care of another child while they are being bathed.</li></ul>
وقت الاستحمام للاطفال الحديثي الولادةووقت الاستحمام للاطفال الحديثي الولادةBath time for newborn babiesArabicNeonatologyNewborn (0-28 days)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MN;Andrew James, MBChB, FRACP, FRCPC7.0000000000000073.0000000000000799.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>كيف تجعل بفعالية وقت الاستحمام بالاسفنجة اسهل بالنسبة للمولود الجديد. احصل على معلومات عن رعاية المولود الجديد واستحمام الطفل.</p>
新生儿洗澡时间新生儿洗澡时间Bath time for newborn babiesChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>怎样有效的让宝宝洗澡变得更容易些?提供新生儿进行海绵浴的资料,还有一些安全提示。</p>
新生兒洗澡時間新生兒洗澡時間Bath Time for Newborn BabiesChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>怎樣有效的讓寶寶洗澡變得更容易些?提供新生兒進行海綿浴的資料,還有一些安全提示。</p>
L’heure du bain pour les nouveau-nésLL’heure du bain pour les nouveau-nésBath time for newborn babiesFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC7.0000000000000073.0000000000000799.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Comment rendre l’heure du bain plus agréable pour votre nouveau-né. Vous y trouverez des renseignements sur la façon de donner un bain d'éponge à votre nouveau-né ainsi que des conseils de sécurité.</p><p>En matière de soins à prodiguer à un nouveau-né, rien n'effraie plus les parents que l’heure du bain. Ne vous préoccupez pas de donner un bain au bébé pendant les premières semaines de sa vie, et ce, jusqu'à ce que le moignon du cordon ombilical tombe et que son nombril guérisse. Durant ce temps, un bain d'éponge suffira. </p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Un nouveau-né n’a besoin d’un bain à l’éponge que deux à trois fois par semaine.</li> <li>Assurez-vous de toujours tenir votre nouveau-né lorsqu’il est dans la baignoire et ne le laissez jamais seul ou sous la surveillance d’un autre enfant pendant qu’il prend son bain. </li></ul>
El momento de bañar al recién nacidoEEl momento de bañar al recién nacidoBath Time for Newborn BabiesSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>Cómo simplificar eficazmente la hora del baño de su recién nacido.</p>
புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் குளிப்பதற்கான நேரம்புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகள் குளிப்பதற்கான நேரம்Bath Time for Newborn BabiesTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>உங்கள் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைக்கு குளியல் நேரத்தை எப்படிப் பயனுள்ள விதத்தில் இலகுவாக்கலாம். ஒரு புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைக்கு ஒரு பஞ்சொற்றுக் குளியல் கொடுப்பதைப்பற்றிய தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன, மற்றும் பாதுகாப்புக்கான குறிப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன</p>
نومولود بچوں کے غسل کا وقتننومولود بچوں کے غسل کا وقتBath Time for Newborn BabiesUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC 000Flat ContentHealth A-Zکس طرح موثر طریقے سے نومولود کا غسل کا وقت آسان بنایا جا سکتا ہے۔ بچے کو اسفنج غسل کی معلومات اور حفاظتی مشورہ دیے گئے ہیں۔

 

 

 

 

新生兒洗澡時間435.000000000000新生兒洗澡時間Bath Time for Newborn BabiesChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00ZHazel Pleasants, RN, MNAndrew James, MBChB, FRACP, FRCPC000Flat ContentHealth A-Z<p>怎樣有效的讓寶寶洗澡變得更容易些?提供新生兒進行海綿浴的資料,還有一些安全提示。</p><p>在正常新生兒照顧過程中,最讓父母擔心的莫過于給寶寶洗澡了。在最初幾周時間裏不要將寶寶放在浴盆裏洗澡,只有寶寶臍帶殘​端脫落且臍部恢復以後才可以。在最初一段時間內,給寶寶進行海綿浴就可以了。 </p> <h2>海綿浴</h2> <p>新生兒每 2 - 3 周中只需要一次海綿浴。在準備給新生兒進行海綿浴時,務必確保房間溫暖,因爲新生寶寶怕冷且不喜歡在冰冷的空氣中赤裸身體。進行海綿浴之前,可以先將淋浴頭打開放熱水,使得浴室暖和起來。洗澡前需要準備以下東西:幹尿片、一小盆溫水、一條濕毛巾、幾個棉花球、一些嬰兒香皂、嬰兒洗髮水和毛巾或小毛毯。洗澡前將寶寶身上戴的環狀物或其他首飾摘掉,因爲這些可能會在洗澡時傷到寶寶。 </p> <p>將尿片更換台平鋪,以接住所有滲漏,幷且爲了舒適用毛巾包住。開​始給寶寶洗身體某一部分時,注意其他部位保暖,可以用毛巾或是毛毯將其他部位裹住。 </p> <p>用乾淨細膩的軟毛巾爲寶寶擦洗眼部。接著擦洗寶寶面部。這些部位的清洗不需要用香皂。 </p> <p>用溫和的香皂清洗寶寶身體其他部位。寶寶身體的褶皺部位也需要清洗,例如腋窩和耳後。確保用尿片部位最後清洗。不需要清洗寶寶的內孔,例如耳朵裏面,因爲它們有自我清理功能。確保用香皂清洗身體部位, </p> <p>1 周內用洗髮水給寶寶洗頭頂多1 - 2 次,洗頭時,側抱住寶寶,一隻手托住頭部。將其頭部保持在水面以上,用手輕輕的將溫水濕潤他的頭髮。不要直接將寶寶的頭部直接放在淋浴頭下面沖洗。塗少量的嬰兒洗髮水揉出泡沫,然後沖洗乾淨,立即用幹毛巾擦幹。 </p> <p>完成海綿浴之後,用幹毛巾輕輕地將寶寶裹起來幷將其身體拍幹。</p> <h2>嬰兒浴盆 </h2> <p>在最初時間裏,給寶寶海綿澡就可以了,等到寶寶臍帶殘端脫落且臍部恢復以後,您就可以開始將寶寶放進嬰兒浴盆裏爲其洗澡了。直到寶寶能够不需要大人扶持而自己坐穩之前,還不能够使用大的浴盆。 </p> <p>一些家長喜歡使用小的塑料盆,而有些家長則喜歡使用浴盆。如果在購買嬰兒浴盆時,儘量選擇底部有孔的浴盆,因爲那樣在給寶寶洗完澡之後就很容易把水倒掉。有的浴盆甚至設計得剛好適合在厨房水槽使用。 </p> <p>準備好給寶寶洗澡之前,確保房間非常暖和,將您手上的戒指和其他首飾摘掉。身邊放一個杯子、一條嬰兒毛巾、一塊溫和香皂、嬰兒洗髮水和一條軟毛巾。用杯子向嬰兒浴盆倒 5cm - 7cm(2 - 3 英寸)的溫水。用手腕內側試試水溫。 </p> <p>輕輕地將寶寶放進水裏,確保用一隻手托住其頭頸部。用沒塗香皂的毛巾給寶寶洗臉。然後給寶寶身體塗上香皂,之後清洗乾淨。如果繼續加入溫和的水沒過寶寶身體使其保暖,寶寶會享受洗澡的過程的。 </p> <p>給寶寶洗頭時要用溫和的嬰兒洗髮水,然後輕輕按摩使其進入頭皮。之後用雙手或杯子清洗掉洗髮水。 </p> <p>在給寶寶洗完澡之後,用幹毛巾將寶寶裹起來幷輕輕將其身體拍幹。還可以使用一些護膚液使寶寶皮膚不會太幹。 </p> <h3>安全防護措施</h3> <p>當寶寶在浴盆裏時,保證始終抱著寶寶。在給寶寶洗澡時,千萬不要讓其一個人呆著或者同時照顧另一個孩子。儘量不要讓保姆爲您的新生寶寶洗澡。不推薦使用洗澡環和洗澡座椅。 </p> <p>最後,要記住洗澡水太熱會傷害寶寶嬌嫩的皮膚。將寶寶放進浴盆之前,確保洗澡水溫和而不熱。 </p>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/bathtime_for_newborn_babies.jpg新生兒洗澡時間False

Thank you to our sponsors

AboutKidsHealth is proud to partner with the following sponsors as they support our mission to improve the health and wellbeing of children in Canada and around the world by making accessible health care information available via the internet.