AboutKidsHealth

 

 

Crying in newbornsCCrying in newbornsCrying in newbornsEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2024-02-13T05:00:00Z7.3000000000000069.6000000000000731.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Crying in newborns is part of normal development. Learn how to effectively recognize the different types of cries your newborn baby might have.</p><p>Parents are programmed to find their baby’s cries distressing. Your baby’s crying, and your response to their crying, is your first shared language. When your baby is soothed by your response to their cry, you feel competent. When your baby’s crying is frequent, intense and difficult to soothe, you can feel frustrated or anxious. The information here will help you understand your baby’s crying. </p><h2>Key points</h2><ul><li>Some babies cry more than others but studies show that the maximum crying occurs in the first three months of life.</li><li>Different cries can mean your baby is trying to communicate different things such as hunger, pain or fussiness.</li><li>Very high-pitched crying that persists, or in some cases very low-pitched crying that persists, can be associated with illness.</li></ul>
宝宝哭闹宝宝哭闹Crying in BabiesChineseSimplifiedNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z如何有效识别宝宝可能出现的不同哭声以及如何应对。每种哭声都有其各自含义,如饥饿。<br>
寶寶哭鬧寶寶哭鬧CryingChineseTraditionalNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z了解嬰兒半夜哭閙的原因,以及哭閙護理方式,讓寶寶儘快從哭閙中平靜下來
Les pleursLLes pleursCryingFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)BodyNANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z8.0000000000000064.0000000000000632.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur la façon de distinguer les différents types des pleurs de votre nouveau-né. Chaque type de pleurs signifie un besoin différent, comme la faim.</p><p>Les parents sont programmés de façon à ce que les pleurs de leur bébé leur soient pénibles. Lorsque votre bébé pleure, vous tenterez de combler ses besoins coûte que coûte. Les pleurs de votre bébé et votre réaction à ses pleurs sont votre premier langage commun. Lorsque vous réussissez à le calmer, cela vous donne de la confiance. Si les pleurs de votre bébé sont fréquents, forts et difficiles à calmer, vous pourriez ressentir de la frustration et de l’impatience. Les renseignements suivants vous aideront à comprendre les pleurs de votre bébé.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Certains bébés pleurent plus que d’autres, mais les études ont démontré que le maximum de pleurs survient dans les trois premiers mois de leur vie.</li> <li>Différents types de pleurs signifient que votre bébé essaie de communiquer différentes choses, comme la faim, la douleur ou l’irritation.</li> <li>Des pleurs très aigus qui persistent ou, dans certains cas, des pleurs très graves qui persistent peuvent être associés à des maladies graves ou chroniques. </li></ul>
குழந்தைகளில் அழுகைகுழந்தைகளில் அழுகைCryingTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>பொதுவான குழந்தை உறக்கப் பிரச்சனைகள் பற்றியும், குழந்தை தூக்கத்திலிருந்து எழும் போது ஏன் அழுகிறது என்பதைப் பற்றியும், உங்களது குழந்தை இரவில் உறங்குவதற்கு எவ்வாறு உதவுவது (பகல்நேர சிறு தூக்கத்தை குறைத்தைல் போன்ற) என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.</p>
بچوں میں رونے کا عملببچوں میں رونے کا عملCryingUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Zبچوں کے سونے سے متعلق عمومی مسائل کے بارے میں سیکھیں، کوئی بچہ کیوں روکر اٹھتا ہے۔ اور کس طرح اپنے بچے کو پوری رات سونے میں مدد کریں، جیسے دن میں سونے کے اوقات کو کم کرکے۔

 

 

 

 

寶寶哭鬧448.000000000000寶寶哭鬧CryingChineseTraditionalNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-09-22T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z了解嬰兒半夜哭閙的原因,以及哭閙護理方式,讓寶寶儘快從哭閙中平靜下來<p>寶寶一哭,父母就覺得寶寶很可憐。寶寶哭鬧時,你會想盡一切辦法來滿足寶寶的需求。寶寶的哭鬧和你對寶寶哭鬧的反應是你們第一次的溝通。讓哭鬧的寶寶安靜下來後,你會感到很滿足。寶寶經常哭鬧、哭鬧劇烈且難以哄停時,你會感到很沮喪或焦躁。本文信息可以幫助你瞭解寶寶爲何哭鬧。</p><h2>關于三個月大的嬰兒哭鬧,我們知道什麽?</h2><ul><li>有些嬰兒哭鬧次數比其他嬰兒多 </li><li>所有嬰兒在傍晚或淩晨時哭鬧得最爲厲害 </li><li>所有嬰兒在頭三個月裏哭鬧得較爲厲害 </li><li>許多研究表明,在出生後的三個月裏,嬰兒哭鬧遵循一定的發育模式。這種模式稱爲哭鬧曲綫。哭鬧在出生的兩或三周內開始增加,在六至八周左右達到頂峰,然後逐漸减弱直至 12 周。也有一些研究指明的哭鬧頂峰不同,但所有研究均一致認爲哭鬧頂峰出現在出生後的頭三個月裏 </li><li>頭三個月內的大部分哭鬧無法解釋清楚,有點毫無徵兆地開始和結束,任何撫慰或喂食都不起作用</li></ul><h2>不同的哭聲有不同的含義?</h2><p>有些科學家持有不同意見,他們認爲早期的各類哭鬧均有其自己的含義。但是,越來越多的人認爲嬰兒的哭鬧是一種分等級的信號,音調或强度越高,則表明嬰兒越痛,但這原因可能不準確。</p><p>不管怎樣,你會發現你通常不能根據寶寶的哭聲正確猜測出寶寶的需求。大概在出生的三個月裏,哭鬧比較具有交互性,寶寶會用不同的哭聲表達不同的含義。這種變化剛好與寶寶日益增長的社交能力吻合。以下是有關哭鬧的一些基本指南。</p><h3>饑餓</h3><p>寶寶感到饑餓時,可能開始是比較安靜、緩慢地哭,但其音量會越來越大,最後哭聲很大,比較有節奏感。這時要給寶寶喂奶,除非你不久前喂過奶,幷且肯定寶寶已經吃飽了。</p><h3>疼痛</h3><p>由于疼痛引起的哭聲往往大而尖,短且沒有旋律。</p><h3>煩躁</h3><p>嬰兒感覺煩躁時的哭聲較低,斷斷續續。大部分嬰兒都有煩躁期,通常出現在傍晚或淩晨。煩躁哭聲與饑餓哭聲不同,但比較類似,哭聲音量會增强。這種哭鬧的部分原因有: </p><ul><li>寶寶想要你抱。這通常是讓寶寶安靜下來的一種有效技巧。新生兒剛從一個狹窄的空間出來,突然發現外面的空間很大,心生恐懼 </li><li>尿布上有小便或大便導致寶寶不舒服 </li><li>寶寶感覺疲倦。有時,寶寶也會因無法入睡煩躁 </li><li>過分引逗寶寶或很少引逗寶寶。利用本文信息判斷要减少或增加跟寶寶的交互或環境刺激物,如音樂或燈光 </li></ul><p>記住,在寶寶出生後的頭三個月裏,煩躁哭鬧可能無法解釋,可能無緣無故開始和停止,不管父母做什麽都沒用。 </p><h3>异常哭鬧</h3><p>持續尖聲哭鬧,音量最高達正常嬰兒哭聲的三倍多,或持續的低聲哭,可能是重病或慢性疾病引起。這種哭鬧與正常嬰兒哭鬧明顯不同,不得與被通常認定爲腹絞痛的過度哭鬧混爲一談。</p><h2>哭鬧:你所能做的事</h2><p>不管寶寶怎樣哭都會讓你的神經受不了,尤其在你非常疲倦的時候。以下是幾條處理寶寶哭鬧的技巧:</p><ul><li>儘量讓寶寶安靜下來。如果你能够讓哭鬧的寶寶安靜下來,說明你能更好地讀懂寶寶的信號。試著讓自己保持鎮靜,寶寶哭鬧的時候用輕柔的語調跟寶寶說話 </li><li>用手撫摸寶寶。寶寶痛苦時通常需要別人的撫摸,之後寶寶會放鬆,安靜下來。撫摸寶寶用利于减輕寶寶的壓力,同時也在告訴寶寶:你很安全。寶寶感覺安全後就比較容易安靜、放鬆。多抱抱寶寶,减少哭鬧的次數。考慮用嬰兒背帶,這樣你既可以正常處理日常事務,同時寶寶又可以緊緊依偎著你 </li><li>遵循寶寶的日程表。例如,如果寶寶每天晚上都會在特定時間哭鬧,儘量在那個時段不要安排活動。考慮早一點吃晚餐 </li><li>照顧寶寶之余自己休息一會。找個鄰居或朋友幫你照看幾分鐘,你可以趁這個時候休息一下。不要擔心朋友會覺得照顧幾分鐘哭鬧的寶寶是一件難事。如果你是一個人,你可能感覺自己很沮喪或焦躁,試著將寶寶放在一個安全地方,如嬰兒床,自己抽幾分鐘的時間去後院走走 </li><li>睡一會。儘量趁白天寶寶睡著的時候補覺,尤其是那些晚上哭鬧的寶寶。如果可以的話,請朋友過來坐一兩個小時,在你睡覺的時候幫你照看寶寶 </li><li>如果天氣好,用嬰兒車或自己開車帶寶寶出外走走</li></ul><p>毫無疑問,一兩個年長、好心的親戚會給你上一兩堂課,他們認爲你對寶寶有哭必應會寵壞寶寶。其他人又確信你不會寵壞寶寶。對寶寶有哭必應時,你實際上是向寶寶傳達一種訊息:你會隨時照顧寶寶,讓寶寶覺得安全。當你抱起寶寶撫慰它時,你要感到自豪的是你遵循了父母本能,沒有盲目聽從別人的意見,因爲他們根本不知道寶寶需要什麽。</p>​寶寶哭鬧False

Thank you to our sponsors

AboutKidsHealth is proud to partner with the following sponsors as they support our mission to improve the health and wellbeing of children in Canada and around the world by making accessible health care information available via the internet.

Our Sponsors