அமொக்ஸிஸிலின் (Amoxicillin)

Amoxicillin [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

​​உங்கள் பிள்ளை அமொக்ஸிஸிலின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை அமொக்ஸிஸிலின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டு​ம். அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

அமொக்ஸிஸிலின் என்பது ஒரு அன்டிபையோடிக் என அழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. அன்டிபையோடிக் மருந்துகள் பக்டீரியாவால் ஏற்படும் சில குறிப்பிட்ட வகையான தொற்றுநோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக அல்லது அவற்றைத் தடுப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து, அமொக்ஸில்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து கப்சியூல், மெல்லும் வில்லை, மற்றும் திரவ வடிவங்களில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு:

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்:

 • அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து, அல்லது பென்சிலின் அன்டிபையோடிக் மருந்துகள், அல்லது வேறு அன்டிபையோடிக் மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • சிறுநீரக நோய்
 • வயிறு அல்லது குடல் நோய், விசேஷமாக பெரும்குடல் அழற்சி
 • ஃபீனைல்கெல்டெனூரியா (PKU) – சில மெல்லும் வில்லைகள் ஃபீனைலலனினைக் கொண்டிருக்கும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு அமொக்ஸிஸிலின்மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடும் காலம் வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்தில், உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்ட சரியான நேரத்தில் அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு வசதியான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை உணவுடன் அல்லது உணவுடனில்லாமல் உட்கொள்ளலாம்.
 • உங்கள் பிள்ளை மெல்லும் மாத்திரையை உட்கொள்வதாக இருந்தால், உங்கள் பிள்ளை அதை விழுங்குவதற்கு முன்னர் மாத்திரையை நன்றாக மற்றும் முழுமையாக மெல்லவேண்டும். நீங்கள் மாத்திரைகளை நசுக்கலாம்.
 • உங்கள் பிள்ளை திரவ அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை உபயோகிப்பதாக இருந்தால், உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒவ்வொரு வேளைமருந்து கொடுப்பதற்கு முன்னரும் போத்தலை நன்கு குலுக்கவும். ஒவ்வொரு வேளைமருந்தையும் மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி, அல்லது பீச்சாங்குழாயினால்(ஸ்ரிஞ்) அளக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து கொடுக்கத் தொடங்கிய ஒரு சில நாட்களின் பின்னர் உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்த நிலையை உணரக்கூடும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • மலம் தண்ணீர் போல கழிதல் (வயிற்றுப்போக்கு)
 • வயிற்றில் தசைப் பிடிப்பு அல்லது வயிறு உப்புதல் (நிறைந்திருத்தல்)
 • வயிற்றுக் குழப்பம் அல்லது வாந்தி

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பக்க விளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

 • நிலைமையில் மாற்றமில்லை அல்லது உங்கள் பிள்ளையின் நிலைமை மோசமடைகிறது என்று நீங்கள் நம்பினால்
 • இலேசான தோல் அரிப்பு

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • கடுமையான தோற்படை அல்லது தோலரிப்பு ( தோலில் மேடான சிவப்பு நிற அரிப்புள்ள பகுதிகள்)
 • சுவாசிப்பதில் சிரமம், மூச்சு வாங்குதல் அல்லது விரைவான சுவாசம்
 • முகம், உதடுகள், நாக்கு, தொண்டையில் வீக்கம்
 • அசாதாரணமான களைப்பு அல்லது பலவீனம்
 • ஒரு புதிய காய்ச்சல் அல்லது நிவாரணமடையாத ஒரு காய்ச்சல்
 • கடுமையான வயிற்று வலி
 • கடுமையான நீர் போன்ற வயிற்றுப்போக்கு, இரத்தம் அல்லது இரத்தக் கோடுகளைக் கொண்டிருத்தல்
 • கடுமையான வாந்தி

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது, மற்றும் அன்டிபையோடிக் மருந்துகள் உட்கொண்டு தீர்க்கப்பட்டபின் 7 நாட்களுக்கு, குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மாத்திரைகள் சரியான முறையில் வேலை செய்யாது. உங்கள் பிள்ளை குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மாத்திரைகளை உட்கொள்வதாக இருந்தால், தயவு செய்து அவளின் மருத்துவருக்கு அல்லது மருந்தாளருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு நீரிழிவு நோயிருந்தால், அமொக்ஸிஸிலின் மருந்து, சிறுநீரில் குளுக்கோஸின் (சீனி) அளவை அளவிடும் பரிசோதனையில் தவறான முடிவைக் காட்டலாம். எனவே, வேறு ஏதாவது குளுக்கோஸுக்கான பரிசோதனைகள் செய்யப்படலாமாவென உங்கள் பிள்ளையின் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

அமொக்ஸிஸிலின் கப்சியூல் மற்றும் மெல்லும் மாத்திரகளை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம்.

அமொக்ஸிஸிலின் திரவ மருந்தை குளிர்ச்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கவும். இந்த மருந்தை உறை நிலையில் (ஃபிரீசர்) வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால்1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள(Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது அமொக்ஸிஸிலின்மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. அமொக்ஸிஸிலின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 08 2008