DiapersDDiapersDiapersEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days);Baby (1-12 months);Preschooler (2-4 years)NANAHealthy living and preventionAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z8.2000000000000066.1000000000000699.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Learn about what is involved in changing your baby's diaper. Helpful tips are provided, along with information on how to deal with diaper rash.</p><p>Never changed a diaper before? Don’t worry, you’ll get lots of practice. When it comes to diapers, practice really does make perfect. After all, all the diaper changes you did on your practice doll while you were pregnant just do not compare to the real thing on a vigorous, active baby.</p><h2>Key points</h2> <ul><li>Things to keep on hand for diaper changes include baby wipes (or washcloths), a change pad, diapers, and ointment or petroleum jelly.</li> <li>If your baby develops a diaper rash, change them frequently, especially after each bowel movement.</li> <li>If your baby develops a yeast infection, seek medical attention as soon as you can.</li></ul>
الحفاضاتاالحفاضاتDiapersArabicNeonatologyNewborn (0-28 days)NANAHealthy living and preventionAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z9.0000000000000064.0000000000000617.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>تعلّم عن ما ينطوي عليه تغيير حفاض طفلك المولود حديثاً. نصائح مفيدة يجري تزويدها الى جانب معلومات عن كيفية التعامل مع طفح الحفاض.</p>
尿片尿尿片DiapersChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)NANAHealthy living and preventionAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>了解尿布的使用和尿布疹。通过讨论,还给出了关于如何使换尿布变得更容易的有益建议。信息可靠,由加拿大儿童医院提供。</p>
尿片尿尿片DiapersChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)NANAHealthy living and preventionAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>瞭解更換尿片中的注意事項。提供實用小技巧,以及怎樣處理尿布疹。</p>
Les couchesLLes couchesDiapersFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)NANAHealthy living and preventionAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z9.0000000000000064.0000000000000617.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur la façon de changer les couches de votre nouveau-né. On y fournit des conseils utiles ainsi que des renseignements sur l’érythème du siège.</p><p>Vous n'avez jamais changé une couche? Ne vous inquiétez pas, vous aurez amplement la chance de pratiquer. En matière de couches, la pratique mène réellement à la perfection. Changer la couche d’une poupée de pratique, comme vous l’avez sûrement fait pendant que vous étiez enceinte, n’est pas comparable à changer la couche d’un nouveau-né vigoureux et actif.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Lors des changements de couche, ayez sous la main des lingettes de bébé (ou des débarbouillettes), un piqué, des couches, de l’onguent ou de la vaseline.</li> <li>Si votre nouveau-né présente un érythème fessier dû à ses couches, changez-le plus souvent, particulièrement après avoir fait une selle.</li> <li>Si votre enfant développe une infection aux levures, consultez un professionnel de la santé aussitôt que possible. </li></ul>
PañalesPPañalesDiapersSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>Aprenda cómo debe cambiar los pañales de su bebé recién nacido. Se proporcionan consejos útiles e información sobre cómo tratar la dermatitis del pañal.</p>
டயபர்கள்டயபர்கள்DiapersTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>உங்கள் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் டயபர் மாற்றுவதில் என்ன உட்பட்டிருக்கிறது என்பதைப்பற்றிக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.</p>
ڈائپرڈڈائپرDiapersUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Zنومولود کے ڈائپر بدلنے کے بارے میں جانئے کہ اس میں کیا چیز شامل ہے۔ کچھ کارآمد مشوروں کے ساتھ ڈائپر ریش سے نمٹنے کے بارے میں معلومات بھی دی گئی ہیں۔

 

 

 

 

尿片433.000000000000尿片Diapers尿ChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)NANAHealthy living and preventionAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z000Flat ContentHealth A-Z<p>瞭解更換尿片中的注意事項。提供實用小技巧,以及怎樣處理尿布疹。</p><p>從來沒換過尿片?別擔心,你會進行諸多練習的。至于更換尿片,熟能生巧嘛。畢竟,練習中的尿片更換不能與現實中的相比,現實中是爲活蹦亂跳的小寶寶更換尿片。 </p><p>隨身携帶尿片及其他寶寶衛生用品,這樣在需要時就可以很方便的爲寶寶更換尿片了。儘量將所有必需品放置在同一處,幷且離你和寶寶常在的地方很近,在沙發後面放一個小的裝尿片的折叠包,這樣會爲你去取尿片節省很多時間。將寶寶衛生棉、尿片更換台、尿片、軟膏或凡士林放在身邊。一些家長喜歡用熱水和毛巾代替嬰兒衛生棉,因爲有時衛生棉會傷害寶寶的皮膚。 </p><p>以下是其他一些小技巧:</p><ul><li>通常每 3 - 4 小時或是每次喂完寶寶後,就給寶寶更換一次尿片,以防尿布疹的出現。大便頻繁而又不勤換尿片的寶寶,容易得尿布疹 </li><li>在給寶寶換濕尿片前,將一塊幹尿片放在寶寶臀部下方。這樣如果寶寶在換尿片時突然小便或是大便,寶寶排的便就不會讓你束手無策了。其實這種情况經常出現,肯定比你想像中的還要經常 </li><li>取出寶寶的濕尿片後,立刻將尿片放在寶寶够不到的地方 </li><li>在爲男嬰更換尿片後,立即將毛巾或是衛生棉蓋住寶寶的陰莖,以防止其小便噴出 </li><li>如果你的兒子還沒有進行包皮切割,那麽不要試圖弄平或清洗其陰莖上的包皮。如果你這麽做了,那麽你很可能會破壞他陰莖上面脆弱的組織細胞 </li><li>在爲女嬰更換尿片時,確保擦拭方法是從前向後的,以防止將細菌帶進陰道而導致感染 </li><li>爲寶寶擦拭臀部之後,在空氣中晾幾分鐘。一些父母喜歡將在放尿片之前在寶寶屁股上塗一些軟膏或凡士林,而有些則不是,隨著時間的推移,你會慢慢發現哪種方式對寶寶是最好的 </li><li>爲男嬰放置尿片時,請確保寶寶的陰莖向下,以避免尿片上方被滲漏 </li><li>如果寶寶的臍帶殘端還沒有脫落,請確保其落在尿片底部的前方,這樣就可以將臍帶殘端露在外面了。這樣會讓寶寶更舒服,還可以保持臍帶殘端乾燥從而减少感染的可能性 </li></ul><h2>尿布疹 </h2><p>如果新生兒出現了尿布疹,要不斷給寶寶更換尿片,尤其是在大便之後。停止使用嬰兒衛生棉,因爲它會傷害寶寶皮膚。你可以用濕毛巾給寶寶擦臀部。儘量讓寶寶赤裸身體,讓寶寶的身體透透氣。給寶寶放另一塊尿片之前,在尿片上塗一層厚厚的藥膏。不要給寶寶臀部上粉,因爲那樣嬰兒粉可能會失去效果。如果確實需要使用嬰兒粉,請儘量使用普通玉米粉,幷確保每次更換尿片時清洗掉。使用的嬰兒粉在寶寶臀部堆積,會在寶寶臀部滋生細菌。 </p><p>酵母菌感染是生長在生殖器上的頑固紅斑,會一直長到腹部和大腿上,如果寶寶出現該症狀,請立即帶其就醫。 </p>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/diapers_newborn.jpg尿片False