Skin conditions and birthmarks in newbornsSSkin conditions and birthmarks in newbornsSkin conditions and birthmarks in newbornsEnglishNeonatologyNewborn (0-28 days)SkinDermatologic systemConditions and diseasesAdult (19+)Rash2012-11-19T05:00:00Z7.8000000000000066.90000000000001370.00000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Learn about the various skin conditions and birth marks that can arise in a newborn baby. Trusted Answers provided by Canadian Paediatric Hospitals.</p><p>Babies can develop many types of skin conditions shortly after they are born. A lot of these conditions last only a short time and will go away. Others, however, are birthmarks that may not be visible at birth but will stay with babies throughout their lives.</p><h2>Key points</h2> <ul><li>The most common skin conditions in newborns include desquamation, cradle cap, milia, miliaria. newborn acne, erythema toxic and transient pustular melanosis.</li> <li>The most common types of birthmarks include infantile hemangiomas, nevus simplex, Mongolian spots, vascular malformations and melanocytic nevi.</li> <li>A baby's skin is much thinner and fragile than an adult's and needs to be specially cared for.</li> <li>Trim your baby's nails to prevent them from scratching themselves.</li></ul>
Problèmes cutanés et taches de naissance chez les nouveau-nésPProblèmes cutanés et taches de naissance chez les nouveau-nésSkin conditions and birthmarks in newbornsFrenchNeonatologyNewborn (0-28 days)SkinDermatologic systemConditions and diseasesAdult (19+)Rash2012-11-19T05:00:00Z9.0000000000000060.0000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Apprenez-en davantage sur les divers problèmes cutanés et taches que peut présenter un nouveau-né. Réponses fournies par les hôpitaux pédiatriques canadiens.</p><p>Les bébés peuvent parfois développer de nombreux problèmes cutanés juste après la naissance. Nombre de ces maladies seront de courte durée et finiront par disparaître. D'autres, en revanche, sont des taches (ou marques) de naissance visibles dès la naissance et qui resteront visibles toute la vie.</p><h2>À retenir</h2> <ul><li>Les problèmes cutanés les plus fréquents chez les nouveau-nés comprennent la desquamation, la calotte séborrhéïque, le milium, l’acné du nouveau-né, l’érythème toxique et la mélanose pustuleuse néonatale transitoire.</li> <li>Les types de taches de naissances les plus fréquentes incluent des hémangiomes capillaires, un nævus simplex, des taches mongoliques, des malformations vasculaires et des grains de beauté.</li> <li>La peau des bébés est beaucoup plus mince et fragile que celle des adultes et on doit en prendre grand soin.</li> <li>Coupez les ongles de votre bébé afin de prévenir qu’il ne s’égratigne lui-même. </li></ul>
حالات الجلد والوحمات في المواليد الجددححالات الجلد والوحمات في المواليد الجددSkin conditions and birthmarks in newbornsArabicNeonatologyNewborn (0-28 days)SkinDermatologic systemConditions and diseasesAdult (19+)Rash2009-10-18T04:00:00Z9.0000000000000060.0000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>حالات جلدية عند المولود الجديد: احصل على نصائح ومعلومات عن الحالات الجلدية عند المولود الجديد والوحمات. اقرأ عن تهيج جلد الطفل والورم الوعائي هنا.</p>
新生儿的皮肤病和胎记新生儿的皮肤病和胎记Skin conditions and birthmarks in newbornsChineseSimplifiedNeonatologyNewborn (0-28 days)SkinDermatologic systemConditions and diseasesAdult (19+)Rash2009-10-18T04:00:00Z60.00000000000009.00000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z了解新生宝宝可能出现的各种皮肤病和胎记。信息可靠,由加拿大儿童医院提供。
新生兒的皮膚病和胎記新生兒的皮膚病和胎記Skin Conditions and Birthmarks in NewbornsChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)SkinDermatologic systemConditions and diseasesAdult (19+)Rash2009-10-18T04:00:00Z60.00000000000009.00000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z介紹,新生兒皮膚病症狀和治療方式,以及嬰兒胎記類型及特徵
Afecciones de la piel y marcas de nacimiento en los recién nacidosAAfecciones de la piel y marcas de nacimiento en los recién nacidosSkin Conditions and Birthmarks in NewbornsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z60.00000000000009.00000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>Afecciones de la piel y marcas de nacimiento que se pueden presentar en la piel de un bebé. Respuestas provistas por hospitales pediátricos canadienses.</p>
புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் தோல் நிலைமைகள் மற்றும் பிறப்படையாளங்கள்புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் தோல் நிலைமைகள் மற்றும் பிறப்படையாளங்கள்Skin Conditions and Birthmarks in NewbornsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z60.00000000000009.00000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையின் பல்வேறு தோல் நிலைமைகள் பற்றியும் பிறப்படையாளங்கள் மற்றும் பிறப்படையாளங்கள் அகற்றும் அறுவை சிகிச்சைக்கான வாய்ப்புகள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.</p>
نومولود بچوں کی جلد کے مسائل اور پیدائشی نشاناتننومولود بچوں کی جلد کے مسائل اور پیدائشی نشاناتSkin Conditions and Birthmarks in NewbornsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-10-18T04:00:00Z60.00000000000009.00000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Zنومولود بچوں کی جلد کی مختلف کیفیات اور پیدائشی نشانات ساتھ ہی پیدائشی نشان کو ہٹانے کی سرجری کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔

 

 

 

 

新生兒的皮膚病和胎記455.000000000000新生兒的皮膚病和胎記Skin Conditions and Birthmarks in NewbornsChineseTraditionalNeonatologyNewborn (0-28 days)SkinDermatologic systemConditions and diseasesAdult (19+)Rash2009-10-18T04:00:00Z60.00000000000009.00000000000000894.000000000000Flat ContentHealth A-Z介紹,新生兒皮膚病症狀和治療方式,以及嬰兒胎記類型及特徵<p>現在你肯定已經注意到,新生兒的皮膚幷不一定跟我們在電視廣告裏看的一樣那麽光潤、明亮。實際上,寶寶可能患有一些常見的皮膚病或胎記,一開始會讓你有點猝不及防。 </p><h2>新生兒皮膚病</h2><p>下文說明了新生兒可能患上的最常見皮膚病:</p><ul><li>乳痂:這是新生兒頭上剝落的皮膚。如果寶寶只有少許的乳痂,可以用礦物油或凡士林輕輕按摩,鬆開脫皮的鱗屑。然後用寶寶洗髮精洗掉鱗屑。如果脫皮程度較爲嚴重,醫生可能建議使用特殊洗髮精或藥膏。如果加以治療,乳痂通常在短短的幾周內就會清除。但如果不加以治療,可能要持續幾個月之久。 </li><li>毒性紅斑:寶寶身上出現黃白丘疹,腫塊周圍出現紅斑。這些紅斑可能出現在身體任何一處,但手心和脚掌除外。這些紅斑會在一兩個星期左右消失。這是新生兒最常見的皮疹之一。 </li><li>粟粒疹:新生兒的前額、臉頰和鼻子上出現小塊梨形的白色斑點。它們看起來像粟粒,儘管看起來像凸起的腫塊,實際上很平滑。粟粒疹是稱爲皮脂的皮膚潤滑劑堆積在新生兒皮膚形成的。在出生後的幾周內,寶寶的脂腺和孔隙開始日益成熟,粟粒疹也隨著慢慢消失。最好不要碰這些斑點,讓它們自然消失。 </li><li>痱子:這是一種凸起的皮疹,皮膚上長出充滿液體的水泡。這種液體粘稠,呈白色或透明狀,包含皮膚的正常分泌物。痱子是由于汗腺堵塞導致汗液堆積引起。這種皮疹會自行消失。 </li><li>新生兒痤瘡:痤瘡是中間呈黃色的紅斑,也稱爲新生兒蕁麻疹,通常出現在新生兒的皮膚孔隙功能尚未完善的時候。儘管它們看起來像感染,實際上幷不是,無需治療。新生兒蕁麻疹會自行消失。 </li><li>膿疱性黑變病:這些是皮膚上起的小水泡。它們會快速幹掉、脫落,給皮膚留下一小塊黑色的雀斑。這些雀斑最終都會消失。黑色皮膚新生兒身上較爲常見。 </li></ul><h2>胎記</h2><p>有些新生兒生來就帶有胎記,一開始有點嚇人。有些胎記可能在寶寶幾周歲後消失,而有些胎記會一輩子留在寶寶身上。這裏有一些常見類型的胎記: </p><ul><li>咖啡牛奶胎記:它們是黃褐色的斑,因此被命名爲咖啡牛奶斑,可能位于新生兒身上的任何一個部位。這些胎記不會隨著寶寶逐漸長大而消失。如果寶寶身上有很多咖啡牛奶胎記,請告訴醫生,因爲這可能預示著寶寶需要進一步的觀察。 <figure> <span class="asset-image-title">草莓樣血管瘤 </span> <img alt="草莓狀胎記(草莓狀血管瘤)" src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/strawberry_birthmark_EN.jpg" /> </figure></li><li>草莓狀血管瘤:也稱爲毛細血管瘤或草莓胎記,是紅色的軟組織凸起斑。小的胎記可能跟玉米粒差不多大小,大的可能比棒球大一點。草莓血管瘤的起因是某塊皮膚血液供應异常,導致皮膚腫脹、變紅。這些草莓血管瘤通常在出生後逐漸長大,但估計會在 5-10 歲時消失。如果草莓血管瘤靠近眼睛,從而干擾視力,此時可能就需要治療。因爲臉上的血管瘤會損害皮膚功能,因此醫生會一直留心觀察血管的生長情况,確保血管瘤會完全消失。 </li><li>海綿狀血管瘤:這個胎記有點類似草莓血管瘤,但它涉及的皮膚組織更深,有現腫塊組織。海綿狀血管瘤通常在寶寶一歲期間長出,5-12 歲消失。有時也可通過手術去除。 </li><li>痣:痣也稱爲先天性色素痣。痣有淡有黑,也有的痣會長出毛髮。痣通常無需擔憂。但是,如果寶寶的痣很大,幷且開始出血或變色、形狀或面積開始變化,寶寶可能是患上了皮膚癌,應該引起醫生注意。 </li><li>蒙古斑:蒙古斑是指皮膚下出現綠色或藍色斑,看起來像淤青。它們通常出現寶寶臀部或背上,患病群體常爲黑人、亞洲人、地中海人或其他深膚色人群。蒙古斑通常在寶寶一周歲時消退。 </li><li>葡萄酒色斑:這些斑面積較大、扁平狀、呈暗紅色或紫色,主要是由于皮膚下血管過多引起。葡萄酒色斑不會隨著寶寶長大而逐漸消失。 </li><li>皮垂:皮垂爲軟軟的增生小皮膚。如果影響美觀或感覺不舒服,可以請醫生切除。 </li><li>蛛網狀痣:薄薄的蜘蛛網狀血管,在寶寶一歲後開始消退。蛛網狀痣通常無需擔心,必要時可以去看看醫生。 </li><li>毛細血管擴張斑:這指的是脖子或臉上出現的粉色、不規則形狀斑,一段時間後會慢慢消失。 </li></ul>​https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/skin_conditions_birthmarks_newborns.jpg新生兒的皮膚病和胎記