கிளொக்ஸசிலின் (Cloxacillin)

Cloxacillin [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை தொற்றுநோயொன்றிற்காக கிளொக்ஸசிலின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை ஒரு தொற்றுநோய்க்காக கிளொக்ஸசிலின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். கிளொக்ஸசிலின் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

கிளொக்ஸசிலின் என்பது அன்டிபையோடிக் என அழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. அன்டிபையோடிக் மருந்துகள் பக்டீரியாவால் ஏற்படும் சில குறிப்பிட்ட வகையான தொற்றுநோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

கிளொக்ஸசிலின் மருந்து கப்சியூல்கள், திரவம், மற்றும் ஊசிமருந்து வடிவங்களில் கிடைக்கின்றன.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு

உங்கள் பிள்ளைக்கு எப்போதாவது கிளொக்ஸசிலின் மருந்து அல்லது வேறு ஏதாவது மருந்துகளுக்கு அசாதாரண அல்லது ஒவ்வாமை எதிர்விளைவுகள் இருந்திருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளொக்ஸசிலின் மருந்து கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை ஒழுங்காக உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டது போல துல்லியமாகக் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடும் காலம் வரை, உங்கள் பிள்ளை முழுமையாக நிவாரணமடைந்தவன்(ள்) போல தோன்றினாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, கிளொக்ஸசிலின் மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை வெறும் வயிற்றில், உணவு உண்பதற்கு குறைந்தது 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக அல்லது உணவு உண்டபின்னர் 2 மணி நேரங்களுக்குப் பின்பு, ஒரு முழு கிளாஸ் தண்ணீருடன் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை திரவ கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், போத்தலை நன்கு குலுக்கிய பின்னர் கிளொக்ஸசிலின் மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை கிளொக்ஸசிலின் திரவ வடிவ மருந்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி அல்லது பீச்சாங்குழாய் (ஸிரிஞ்ஜ்) மூலம் கிளொக்ஸசிலின் மருந்தைக் கொடுக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளை கிளொக்ஸசிலின் மருந்தின் ஒரு வேளைமருந்தைத் தவறவிட்டால் பின்வருவனவற்றைச் செய்யவும்:

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரே சமயத்தில் ஒரு வேளைமருந்தை மாத்திரம் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

கிளொக்ஸசிலின் மருந்து கொடுக்கத் தொடங்கிய இரு நாட்களில் உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்த நிலையை உணரக்கூடும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பெரும்பாலும் அதற்காக உங்கள் பிள்ளை மருத்துவரைச் சந்திக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் பிள்ளையின் உடல் கிளொக்ஸசிலின் மருந்துக்குப் பழக்கப்பட்டுவிடும்போது இந்தப் பக்கவிளைவுகள் மறைந்துவிடும்.

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் அறிகுறிகள் அல்லது அடையாளங்கள் இருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • மலம் தண்ணீர் போல கழிதல் (வயிற்றுப்போக்கு)
 • தலைவலிகள்
 • வயிற்றுக்குக் குழப்பம், வாந்தி
 • வயிற்றில் அல்லது நாக்கில் புண்

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • தோற்படைகள் அல்லது தோல் அரிப்பு அல்லது ஹைவ்ஸ் (தோலில் மேடான, சிவப்பான அரிப்புள்ள பகுதி)
 • ஒரு புதிய காய்ச்சல் அல்லது நிவாரணமடையாத ஒரு காய்ச்சல்
 • வயிற்றில் கடுமையான தசைப் பிடிப்பு
 • மூச்சுவாங்குதல் அல்லது சுவாசிப்பதில் பிரச்சினைகள்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை உட்கொள்ளத்தொடங்கி ஒரு சில நாட்களில் நிவாரணமடையாவிட்டால், அல்லது அவை மோசமாகிக்கொண்டே போனால், உங்கள் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

இந்த மருந்தைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

கிளொக்ஸசிலின் திரவ மருந்தை குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கவும். இந்த மருந்தை உறை நிலையில் வைக்கவேண்டாம்.

கிளொக்ஸசிலின் கப்சியூல்களை குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். கிளொக்ஸசிலின் கப்சியூல்களை குளியலறை அல்லது சமயலறையில் சேமித்து வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான கிளொக்ஸசிலின் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கின்றன. இது கிளொக்ஸசிலின் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. கிளொக்ஸசிலின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 21 2010