கோட்றைமொக்ஸஸோல் (Cotrimoxazole)

Sulfamethoxazole-trimethoprim [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸோல் என்ற மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும்.கோட்றைமொக்ஸஸோல் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்

உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸோல் என்ற மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும். கோட்றைமொக்ஸஸோல் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விளக்குகிறது.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

கோட்றைமொக்ஸஸோல் என்பது  அன்டிபையோடிக் என அழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. அன்டிபையோடிக் மருந்துகள், பக்டீரியா என அழைக்கப்படும் கிருமிகளினால் ஏற்படும் சில குறிப்பிட்ட வகைத் தொற்றுநோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக அல்லது அவற்றைத் தடுப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

கோட்றைமொக்ஸஸொல் மருந்து, சல்ஃபமெதொக்ஸஸொல் மற்றும் டிறிம்தொப்றிம் ஆகிய 2 வகையான மருந்துகளால் உண்டாக்கப்பட்டது.

கோட்றைமொக்ஸஸொல் மருந்து அதன் வர்த்தகச் சின்னப் பெயர்களான, செப்ற்றா®, பக்ற்றிம்®, அபொ-சல்ஃபற்றிம்®, அல்லது நோவொ-றைமெல்® என்பவற்றால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள். கோட்றைமொக்ஸஸொல் மருந்து வில்லை மற்றும் திரவ வடிவங்களில் கிடைக்கிறது.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்:

 • சல்ஃபொனமைட்ஸ் அல்லது "சல்ஃபா" மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை
 • டிறிம்தொப்றிம் மருந்துக்கு ஒவ்வாமை

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் இந்த மருந்துடன் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • இரத்த சோகை அல்லது வேறு இரத்தம் சம்பந்தமான பிரச்சினைகள்
 • குளுக்கோஸ் -6-ஃபொஸ்ஃபேற் டிஹைட்ரோஜெனேசஸ்(G6PD) குறைபாடு
 • சிறுநீரக நோய்
 • ஈரல் நோய்
 • எலும்புப் பாதிப்பு

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தைக் கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடும் காலம் வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, இந்த மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்
 • ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில், உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்ட சரியான நேரத்தில் கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • கோட்றைமொக்ஸஸொல் மருந்துடன் ஒரு கிளாஸ் நிறையத் தண்ணீர் அல்லது வேறு பானங்கள் கொடுக்கவும். உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸொல் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது, தண்ணீர், பழரசம், அல்லது பால் போன்ற அதிகளவு நீராகாரங்களைக் குடிக்கக் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸொல் மருந்தை உணவுடன் அல்லது உணவுடனில்லாமல் உட்கொள்ளலாம். மருந்து உங்கள் பிள்ளையின் வயிற்றில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினால், உணவு அல்லது பாலுடன் அதைக் கொடுக்கலாம்.
 • உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை திரவ வடிவில் உட்கொள்பவனா(ளா)க இருந்தால், போத்தலை நன்றாகக் குலுக்கவும். மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி அல்லது பீச்சாங்குழாயை (ஸ்சிரிஞ்) மருந்தை அளக்க உபயோகிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்து கொடுக்கத் தொடங்கிய ஒரு சில நாட்களின் பின்னர் உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்த நிலையை உணரக்கூடும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • வயிற்றுக் குழப்பம்
 • வயிற்றுபோக்கு (தளர்வான, நீர்போன்ற மலம்)
 • வாந்தி
 • பசியின்மை
 • தலைவலி
 • மயக்கம் போன்ற உணர்வு

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பக்க விளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

 • சூரியவெளிச்சத்துக்கு தோலின் உணர்வுகள் அதிகரித்தல்
 • உங்கள் பிள்ளை சிறுநீர் கழிக்கும்போது ஒரு வலி அல்லது எரிச்சல் உணர்வு புதிதாகத் தோன்றியுள்ளது அது குறையவில்லை.

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • கடுமையான தோல் அரிப்பு (காய்ச்சல் அல்லது கொப்பளங்களுடன், உடலின் பெரும்பாலான பகுதியில் அரிப்பெடுக்கிறது).
 • தோற்படைகள் ( தோலில் மேடான, சிவப்பான அரிப்புள்ள பகுதி)
 • கண்கள் அல்லது தோல் மஞ்சள் நிறமடைதல்
 • வழக்கத்துக்கு மாறான நசுக்குக் காயம் மற்றும் இரத்தக்கசிவு
 • முகம், உதடுகள், நாக்கு, தொண்டையில் வீக்கம்
 • சுவாசிப்பதில் சிரமம்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

பல் அறுவைச் சிகிச்சை அல்லது ஒரு அவசர நிலைச் சிகிச்சை உட்பட, உங்கள் பிள்ளைக்கு ஏதாவது அறுவைச் சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பாக, உங்கள் பிள்ளை கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை உட்கொள்கிறான் என்பதை மருத்துவர் அல்லது பல் மருத்துவரிடன் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்து உங்கள் பிள்ளையில் வேனில் கட்டிகளை ( சன்பேர்ன்)ஏற்படுத்தலாம். வேனில் கட்டிகளைத் தடுப்பதற்கு பின்வருவன உதவி செய்யும்:

 • நீண்ட நேரம் சூரிய ஓளி நேரடியாகப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்.
 • வெளியில் போகும்போது, உங்கள் பிள்ளையைத் துணி மற்றும் ஒரு தொப்பியால் மூடவும்.
 • 15 அல்லது அதற்கும் அதிகமான SPF உள்ள சன்ஸ்கீறீன் ஐப் பூசவும்.
 • சன்லாம்ப் மற்றும் டானிங் படுக்கைகளைத் தவிர்க்கவும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை எப்போது கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

கோட்றைமொக்ஸஸோல் கப்சியூல் மற்றும் திரவ மருந்துகளை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வேறெங்காவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. கோட்றைமொக்ஸஸோல் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: பிப்ரவரி 24 2010