ஈரித்ரோமைசின் (Erythromycin)

Erythromycin [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ஈரித்ரோமைசின் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ஈரித்ரோமைசின் என்பது ஒரு அன்டிபையோடிக் என்றழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. அன்டிபையோடிக் மருந்துகள் பக்டீரியா என அழைக்கப்படும் கிருமிகளால் ஏற்படும் சில குறிப்பிட்ட வகையான தொற்றுநோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக அல்லது அவற்றைத் தடுப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

ஈரித்ரோமைசின் மருந்து வித்தியாசமான வகைகளில் கிடைக்கிறது. ஈரித்ரோமைசின் மருந்து, ERYC®, EES®, PCE®, மற்றும் ஈரித்ரோமிட்®. என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஈரித்ரோமைசின் மருந்து மாத்திரை, கப்சியூல், திரவம், கண் களிம்பு, ஊசி மருந்து போன்ற வடிவங்கள், மற்றும் தோலில் பூசும் பொருளாகவும் கிடைக்கிறது.

சில ஈரித்ரோமைசின் மாத்திரைகள் அல்லது கப்சியூல்கள் என்ரெறிக் மேற்பூச்சு என்றழைக்கப்படும் ஒரு விசேஷ மேற்பூச்சைக் கொண்டிருக்கின்றன. என்ரெறிக் மேற்பூச்சு ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை இரைப்பை அமிலத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு. . . .

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஈரித்ரோமைசின் மருந்துக்கு அல்லது அஸித்ரோமைசின் அல்லது கிளாரித்ரோமைசின் போன்ற ஈரித்ரோமைசின் மருந்து தொடர்பான அன்டிபையோடிக் மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை அல்லது கூர் உணர்வு இருந்தால் உங்கள் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • கல்லீரல் நோய்
 • இதயத் துடிப்புச் சீரில் பிரச்சினைகள்

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஈரித்ரோமைசின் மருந்தைக் கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடும் காலம் வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்தில், விழித்திருக்கும் நேரம் முழுவதும் ஒழுங்கான இடைவெளிகளில், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டபடியே சரியாகக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு வசதியான நேரங்களைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் மருந்தின் என்ரெறிக் மேற்பூச்சுள்ள கப்சியூல்கள் அல்லது மாத்திரைகளை உட்கொள்வதாக இருந்தால், அதை உணவுடன் அல்லது உணவுடனில்லாமல் உட்கொள்ளலாம். உங்கள் பிள்ளை இந்த கப்சியூல்கள் அல்லது மாத்திரைகளை முழுமையாக விழுங்க வேண்டும். அவற்றை நசுக்கவோ, உடைக்கவோ, அல்லது பிளக்கவோ வேண்டாம்.
 • உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் ஈதில்சக்சினேட் (EES) மருந்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், அதை உணவுடன் சேர்த்து அல்லது உணவு உண்டதற்குப் பின்னர் கொடுக்கவேண்டும்.
 • உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் திரவ மருந்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், ஒவ்வொரு வேளைமருந்தையும் மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி, அல்லது பீச்சாங்குழாயினால் (ஸ்ரிஞ்) அளக்கவும். உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒவ்வொரு வேளைமருந்து கொடுப்பதற்கு முன்பாகவும் ஈரித்ரோமைசின் மருந்துப் போத்தலை நன்கு குலுக்கவும்.
 • கப்சியூல்கள், மாத்திரைகள் மற்றும் திரவ மருந்தை ஒரு இளங் குளிரான இருட்டான இடத்தில், அறை வெப்பநிலையில் வைக்கவும். (குளிர்ச்சாதனப் பெட்டியில் வைக்க வேண்டாம்).

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

உங்கள் பிள்ளை முன்னேற்றம் காணத் தொடங்குவதற்கு, இந்த மருந்தை உட்கொள்ளத்தொடங்கிப் பல நாட்கள் செல்லலாம். முழுப் பலனைக் காண்பதற்கு மேலும் அநேக நாட்கள் எடுக்கலாம்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் சிலவற்றைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • வயிறு வலி அல்லது நெஞ்சு எரிவு
 • மலம் தண்ணீர் போல கழிதல் (வயிற்றுப் போக்கு) உட்பட வயிற்றில் அசௌகரியம் அல்லது வாந்தி

உங்கள் பிள்ளைக்குப் இலேசான தோற்படை அல்லது தோல் அரிப்பு இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • சுவாசிப்பதில் பிரச்சினைகள், மூச்சு வாங்குதல், அல்லது மார்பு இறுக்கம்
 • முகம், உதடுகள், நாக்கு, அல்லது தொண்டையில் வீக்கம்
 • கடுமையான குமட்டல் அல்லது வாந்தி, கடுமையாக மலம் தண்ணீர் போல கழிதல் ( வயிற்றுப் போக்கு), அல்லது வயிற்றில் வலி
 • கொப்பளங்கள், தோல் உரிதல், அல்லது ஒரு கடுமையான தோற்படை
 • தோல் அல்லது கண்கள் மஞ்சளாதல், வெளிர் நிற மலம், அல்லது அடர் நிற சிறுநீர்
 • வேகமான, மந்தமான, அல்லது ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு
 • கடுமையான தலைச் சுற்று அல்லது மயக்கமடைதல்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

ஈரித்ரோமைசின் மருந்துடன் சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாத சில மருந்துகள் இருக்கின்றன அல்லது சில நிலைமைகளில் ஈரித்ரோமைசினின் வேளைமருந்து அல்லது வேறு மருந்துகளின் அளவுகள் தேவையானபடி சரி செய்யப்பட வேண்டும். உங்கள் பிள்ளை பின்வரும் மருந்துகள் உட்பட, வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, அல்லது மூலிகை) உட்கொள்வதாக இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் மற்றும் மருந்தாளரிடம் தெரிவிப்பது முக்கியம்:

 • டைகொக்ஸின் மற்றும் அமியோடரோன் உட்பட இதய நோய் மருந்துகள்
 • வோஃபரின்
 • அன்டிஹிஸ்ரமைன்கள்
 • சைக்ளோஸ்போரின், ராக்றோலிமஸ், சிரோலிமஸ்
 • தியோஃபிலைன்
 • சிசப்ரைட்

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

அன்டிபையோடிக் மருந்துகளை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு முன்பே ( உங்கள் மருத்துவர் நிறுத்தும்படி தெரிவித்தாலொழிய) நிறுத்தி விட்டால், உங்கள் பிள்ளை முழுமையாக நிவாரணமடையமாட்டான்(ள்). அவனி(ளி)ன் அறிகுறிகள் திரும்பவும் வரலாம். உங்கள் பிள்ளை ஈரித்ரோமைசின் மருந்துக்கு எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கும் வாய்ப்பும் மிக அதிகமாக இருக்கும். அது உங்கள் பிள்ளைக்கு எதிர்காலத்தில் தொற்றுநோய்க்குச் சிகிச்சையளிப்பதைக் கடினமாக்கும்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

ஈரித்ரோமைசின் மாத்திரைகள் மற்றும் திரவ மருந்தை அறை வெப்பநிலையில், குளிர்ச்சியான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம்.

உபயோகிக்காத ஈரித்ரோமைசின் மருந்துகளை வெளியே எறிந்துவிடவும்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான ஈரித்ரோமைசின் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416- 813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள ஈரித்ரோமைசின் (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது ஈரித்ரோமைசின் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ஈரித்ரோமைசின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 25 2008