எத்தொசுக்ஸிமைட் (Ethosuximide)

Ethosuximide [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை எத்தொசுக்ஸிமைட் என்ற மருந்தை அவன(ள)து வலிப்பு நோய்க்காக உட்கொள்ளவேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை எத்தொசுக்ஸிமைட் என்ற மருந்தை அவன(ள)து வலிப்பு நோய்க்காக உட்கொள்ளவேண்டும். எத்தொசுக்ஸிமைட் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் உட்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விளக்குகிறது.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

எத்தொசுக்ஸிமைட் என்பது வலிப்புத் தடுப்பு மருந்து என்றழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. இது குறிப்பிட்ட சில வகையான வலிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த மற்றும் தடுக்க உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. இது பெரும்பாலும் பெட்டிட் மல் வலிப்பு என்றும் அழைக்கப்படும் அப்சென்ஸ் வலிப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது தடுப்பதற்கு உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ( இவை ஒரு குறிகிய காலத்துக்கு மாத்திரம் விழிப்புணர்வின்மையை ஏற்படுத்தும் வலிப்புகள்.)

எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்து, அதன் வர்த்தகச் சின்னப் பெயரான ஸரொன்ரின் என்பதால் அழைக்கப்படுவதையும் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை நீங்கள் எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்து கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தை ஒழுங்காக, உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டபடியே சரியாக உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்துக்காக இந்த மருந்து கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் மருத்துவருடன் கலந்து பேசவும்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்துக்கு எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தை எப்போது கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருக்கவும்.
 • எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்து உங்கள் பிள்ளையின் வயிற்றில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினால், உணவு அல்லது பாலுடன் அதைக் கொடுக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளை எத்தொசுக்ஸிமைட்டின் வேளைமருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால்:

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்து கொடுப்பதற்கு 4 மணி நேரத்துக்குள் உங்களுக்கு தவறவிட்ட வேளைமருந்து ஞாபகத்துக்கு வந்தால், தவறவிட்ட வேளை மருந்தைத் தவிர்த்துவிடவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்தை வழக்கமான நேரத்துக்குக் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரே சமயத்தில் ஒரு வேளைமருந்தை மாத்திரம் கொடுக்கவும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். அவற்றினால் பெரும்பாலும் உங்கள் பிள்ளை மருத்துவரைச் சந்திக்கத் தேவையில்லை. உங்கள் பிள்ளையின் உடல் எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்துக்குக்குப் பழக்கப்படும்போது பக்கவிளைவுகள் தானாகவே மறைந்துவிடும். பின்வரும் அடையாளங்கள் அல்லது அறிகுறிகள் தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • பசியின்மை
 • மயக்கம் போன்ற உணர்வு
 • சோர்வு
 • தலைவலி
 • எரிச்சலடைதல் அல்லது வழக்கத்துக்குமாறான நடத்தை
 • வயிற்றில் அசௌகரியம்

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • தோல் படை, தோல் அரிப்பு, அல்லது தோல் தடிப்பு (தோற் பகுதிகளில் மேடாக இருத்தல், சிவந்திருத்தல், அரிப்பெடுத்தல்)
 • வழக்கத்துக்கு மாறான சோர்வு அல்லது பலவீனம்
 • வலிப்பு புதிதாக ஏற்படுதல் அல்லது மோசமாகுதல்
 • வழக்கத்துக்கு மாறான இரத்தக்கசிவு அல்லது நசுக்குக் காயம்
 • காரணமில்லாமல் காய்ச்சல்
 • சுவாசிப்பதில் பிரச்சினைகள்

இந்த மருந்தைப்பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும். ஒரு மருத்துவரின் மருந்துக்குறிப்பில்லாது வாங்கக்கூடிய மருந்துகளாக இருந்தாலும் அவ்வாறு செய்யவும்.

பல் அறுவைச் சிகிச்சை உட்பட, உங்கள் பிள்ளைக்கு ஏதாவது அறுவைச் சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பாக, அல்லது ஒரு அவசர நிலைச் சிகிச்சைக்கு முன்பாக, உங்கள் பிள்ளை எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தை உட்கொள்கிறான் என்பதை மருத்துவர் அல்லது பல் மருத்துவரிடன் தெரிவிக்கவும்.

எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தை அறை வெப்பநிலையில் வைக்கவும்.

எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு வைக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமாக ஏதாவது மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வேறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. எத்தொசுக்ஸிமைட் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: அக்டோபர் 27 2009