ஃபெரஸ் ஃபூமரேட்(Ferrous Fumarate)

Ferrous Fumarate [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead.

​உங்கள் பிள்ளை ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் என்பது இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் ஒரு மருந்து. இரும்பு, உடல் இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களை உற்பத்தி செய்வதற்குத் தேவைப்படும் ஒரு கனிமப் பொருள். உடல் போதியளவு இரும்புச் சத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாதபோது, உங்கள் பிள்ளையை நல்ல ஆரோக்கியத்தில் வைக்கத்தேவையான இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் எண்ணிக்கையை உடலினால் உற்பத்தி செய்யமுடியாது. இந்த நிலைமை, இரும்புச் சத்துக் குறைபாட்டு இரத்தச் சோகை என அழைக்கப்படுகிறது. உடல் இரும்புச் சத்தைச் சேமித்து வைப்பதை மாற்றீடு செய்வதற்கு உதவியாக ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்து உபயோகிக்கப்படுகிறது.

ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்து, பலஃபெர்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்து மாத்திரை, கப்சியூல், மற்றும் திரவ வடிவங்களில் கிடைக்கிறது.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு...

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் ஏதாவது இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்:

 • ஹிமொக்ரோமட்டொசிஸ் (உடல் அளவுக்கதிகமான இரும்புச் சத்தை உறிஞ்சும் நிலைமை), அரிவாள் உரு சிவப்பணு சோகை, தலசீமியா, ஹெமசிடெரொசிஸ் ( உடலில் மிக அதிகளவு இரும்புச் சத்தைச் சேமித்து வைத்தல்) போன்ற இரும்புச் சத்தின் அளவை அதிகரிக்கும் ஏதாவது நிலைமை தொடர்பான ஆபத்து.
 • இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை அல்லது கூருணர்வு

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • கல்லீரல் அல்லது சிறுநீரக நோய்
 • குடல் அழற்சி, டைவெர்டிகுலைடிஸ், அல்சரேடிவ் கோலைடிஸ், போன்ற குடலுக்குரிய பாதையில் வீக்க நிலைமைகள் - இரும்புச் சத்து இந்த நிலைமைகளை மேலும் மோசமடையச் செய்யலாம்.
 • வயிற்றுப் புண்

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்து கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடுவது போல சரியாக, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும்.
 • ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, இந்த மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்தில் (உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் உங்களுக்குச் குறிப்பிட்டதைப் போலவே சரியாக) கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு வசதியான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உணவு உண்பதற்கு 1 மணி நேரம் முன்பாக வெறும் வயிற்றில் அல்லது உணவு உண்டபின்னர் 2 மணி நேரம் கழித்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் / பழரசத்துடன் கொடுத்தால் இந்த மருந்து மிகச் சிறப்பான முறையில் உறிஞ்சப்பட்டுவிடும்.
 • மருந்து உங்கள் பிள்ளையின் வயிற்றில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினால், நீங்கள் அதை உணவுடன் அல்லது உணவு உண்டு முடித்தவுடன் கொடுக்கலாம்.
 • இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்துகள், குறிப்பிட்ட சில உணவுகளுடன் கலக்கும்போது தங்களின் பலனை இழக்கலாம். பின்வரும் உணவுகள் ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை உட்கொள்ளவதற்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக அல்லது மருந்து உட்கொண்டு 2 மணி நேரங்களுக்குப் பின்னர் கொடுக்கப்பட வேண்டும்:
  • பால், சீஸ், மற்றும் யோகேட் ( அல்லது வேறு ஏதாவது பாற் பொருட்கள்)
  • முட்டைகள்
  • ஸ்பீனாச்
  • முழுத் தானிய பிரட்டுகள் மற்றும் சீரியல்கள் மற்றும் பிரான்
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் திரவ மருந்தைக் கொடுப்பதானால், ஒவ்வொரு வேளைமருந்தையும் மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி, அல்லது பீச்சாங்குழாயினால் (ஸ்ரிஞ்) அளக்கவும். திரவ வடிவிலான இரும்புச் சத்து பற்களைக் கறைப்படுத்தும். இந்தக் கறைகளைத் தடுப்பதற்கு, குறைப்பதற்கு, அல்லது அகற்றுவதற்குப் பின்வருவனவற்றைச் செய்யவும்:
  • ஒவ்வொரு வேளைமருந்தையும் தண்ணீர், பழரசம், அல்லது தக்காளிச் சாறில் கலக்கவும். இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்துகள் பற்களில் படாதிருப்பதற்காக ஒரு உறிஞ்சும் குழாயை உபயோகிக்கலாம்.
  • இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்தின் திரவ வடிவ அளவுமருந்தை சொட்டும் கருவியினால் கொடுக்கும்போது, அளவுமருந்தை நாக்கின் பின்பக்கமாக நன்கு வைக்கவும். அதைத் தொடர்ந்து தண்ணீர் அல்லது பழரசம் கொடுக்கவும்.
  • பெரும்பாலும் பற்களிலுள்ள இரும்புக் கறையை அப்பச்சோடா (சோடியம் பை கார்பனேட்) அல்லது ஹைட்ரஜன் பேரொக்ஸைட் உபயோகித்துப் பல் துலக்குவதன் மூலம் அகற்றலாம்.
  • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒவ்வொரு வேளைமருந்து கொடுப்பதற்கு முன்னரும் ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்துப் போத்தலை நன்கு குலுக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

இரும்புச் சத்து முழுப் பலனையும் அடைவதற்கு பல வாரங்கள் செல்லலாம்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

உங்கள் பிள்ளை ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் சிலவற்றைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • மலச்சிக்கல் ( மலங்கழித்தலில் சிரமம்)
 • வயிற்றுப் போக்கு ( மலம் தண்ணீர் போல கழிதல்)
 • குமட்டல் (வயிற்றில் அசௌகரியம்) மற்றும் வாந்தி
 • கறுப்பு அடர் நிற மலம்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்துகளுடன் சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாத சில மருந்துகள் இருக்கின்றன அல்லது சில நிலைமைகளில் நிறைவு செய்யும் வேளைமருந்துகளுடன் அல்லது வேறு மருந்துகளின் அளவு தேவையானபடி சரி செய்யப்பட வேண்டும். உங்கள் பிள்ளை பின்வரும் மருந்துகள் உட்பட, வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, அல்லது மூலிகை) உட்கொள்வதாக இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் மற்றும் மருந்தாளரிடம் தெரிவிப்பது முக்கியம்:

 • பிஸ்ஃபொஸ்ஃபொனேட்ஸ், டெட்ராசைக்கிளின், பெனிசில்லமைன், குயினோலோன் அன்டிபையோடிக் மருந்துகள், லெவோடொபா, மெதைல்டோபா, லெவொத்தைரொக்ஸின், விட்டமின் சி

உங்கள் பிள்ளைக்கு இரும்புச் சத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்துகள் மற்றும் அமில நீக்கிகள் அல்லது கல்சியத்தை நிறைவு செய்யும் மருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் கொடுக்கவேண்டாம். ஒவ்வொரு மருந்தினதும் முழுப் பலனை அடைவதற்கு, இரு மருந்துகளின் வேளைமருந்துகளுக்கு இடையே 1 -2 மணிநேர இடைவெளி விடுவது மிகச் சிறந்தது.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை அறை வெப்பநிலையில், குளிர்ச்சியான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் ஈரித்ரோமைசின் மாத்திரைகளை வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ஃபெரஸ் ஃபூமரேட் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 25 2008