காய்சலுக்கு அல்லது வலிக்கு ஐபியூபுரொஃபென் (Ibuprofen)

Ibuprofen for fever or pain [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை ஐபியூபுரொஃபென் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை ஐபியூபுரொஃபென் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ஐபியூபுரொஃபென் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ஐபியூபுரொஃபென் என்பது காய்ச்சல் மற்றும் /அல்லது வலிக்காக உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒரு மருந்து. இது நொன் – ஸ்டீரோயிட்ல் அன்டி- இன்ஃபிளேமட்டரி மருந்துகள் (NSAIDs) என்றழைக்கப்படும் மருந்துகளின் வகுப்பைச் சேர்ந்து. ஐபியூபுரொஃபென் மருந்து, உடலில் வலி மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உடலிலிருக்கும் வேதிப் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விடுவிப்பை அடைத்துவிடுகிறது. மூளையில் இருக்கும் உடலின் வெப்பநிலை நிறுத்தியை சரிசெய்வதன் மூலம் காய்ச்சலையும் குறைக்கும்.

ஐபியூபுரொஃபென் மருந்து, அட்வில்® அல்லது மோட்ரின்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஐபியூபுரொஃபென் விழுங்கங்கக்கூடிய மாத்திரை, மெல்லும் மாத்திரை, மற்றும் திரவ வடிவத்தில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு…

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஐபியூபுரொஃபென் மருந்து அல்லது ASA (அஸ்பிரின்) உட்பட, வேறு ஏதாவது, NSAID மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை இருந்தால் உங்கள் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • ஆஸ்துமா
 • சிறுநீரகம் அல்லது கல்லீரல் பிரச்சினைகள்
 • வயிற்றுப் புண்கள் அல்லது வீக்கத்தை உண்டாக்கும் வியாதிகள்
 • இரத்தப்போக்கு அல்லது இரத்தம் கட்டிபடுவதில் பிரச்சினைகள்
 • இதய நோய் அல்லது உயர் இரத்த அழுத்தம்

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஐபியூபுரொஃபென் மருந்து கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • வயிற்றுக் குழப்பத்தைத் தடுப்பதற்காக இந்த மருந்தை உணவுடன் கொடுக்கவும்.
 • மெல்லும் மாத்திரைகள் நசுக்கப்பட்டு உணவுடன் கலக்கப்படலாம் அல்லது மெல்லப்படலாம். இவை முழுமையாக விழுங்கப்படக்கூடாது.
 • உங்கள் பிள்ளையால் மாத்திரைகளை விழுங்க முடியாவிட்டால், இது திரவ (சொட்டு மருந்து, தொங்கல் ) வடிவத்தில் கிடைக்கும். உபயோகிப்பதற்கு முன்னர் தொங்கலை நன்கு குலுக்கவும்.
 • பாலூட்டும் குழாய்களை உபயோகிக்கும் பிள்ளைகளும் திரவ வடிவத்தை உபயோகிக்கலாம். மருந்து கொடுப்பதற்கு முன்னரும் கொடுத்த பின்னரும் பாலூட்டும் குழய்களை அலசிக் கழுவவும்.
 • திரவ மருந்துகளின் அளவைக் கவனமாக அளக்கவும். மருந்துடன் கொடுக்கப்படும் அளக்கும் கருவியை உபயோகிக்கவும். எதுவும் கிடைக்காவிட்டால், உங்கள் மருந்தாளரிடமிருந்து வாய் மூலமான பீச்சாங்குழாய் (ஓரல் ஸ்ரிஞ்), ஒரு மருந்து சொட்டும் கருவி, ஒரு மருந்துக் கரண்டி, அல்லது ஒரு மருந்துக் கோப்பை ( வயது வந்த பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம்) யைப் பெற்றுக்கொள்ளவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும். வேளைமருந்துகளுக்கிடையில் குறைந்த்து 6 மணிநேரம் காத்திருக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

உங்கள் பிள்ளை காய்ச்சல் அல்லது வலிக்காக இந்த மருந்தை உட்கொள்ளத் தொடங்கியவுடனேயே நிவாரணமடையத் தொடங்குவான்(ள்).

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை ஐபியூபுரொஃபென் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • வயிற்று வலி
 • குமட்டல் மற்றும் வாந்தியெடுத்தல்
 • வயிற்றுப்போக்கு( மலம் தண்ணீர்போல கழிதல்) அல்லது மலச்சிக்கல்

அசாதாரணமான இரத்தப்பெருக்கு அல்லது நசுக்குக் காயம் இருந்தால் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்.

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • மலம் கறுப்பாக, தார் போல, அல்லது இரத்தம் கலந்து கழிதல்
 • தோற் படை அல்லது ஒவ்வாமைக்கான வேறு ஏதாவது அறிகுறி
 • சிறு நீரில் இரத்தம் கலந்திருத்தல்
 • மூச்சு வாங்குதல் அல்லது மூச்சுவிடுவதில் சிரமம்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு டார்ட்ரஸைன் (மஞ்சள் சாயம்) மருந்துக்கு ஒவ்வாமை அல்லது, இந்த மருந்து டார்டரஸைன் அல்லது ஃபீனிலலனைனைக் கொண்டிருப்பதால், ஃபீனினைல்கெட்டொனூரியா(PKU) இருந்தால் உங்கள் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

ஐபியூபுரொஃபென் மருந்துடன் சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாத சில மருந்துகள் இருக்கின்றன அல்லது சில நிலைமைகளில் ஐபியூபுரொஃபென் வேளைமருந்தும் வேறு சில மருந்துகளும் தேவைக்குத் தகுந்தபடி சரிசெய்யப்படவேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள், அன்டிக்கோகுலன்ட்கள் ( வோஃபரின் போல), சைக்ளொஸ்போரின் மற்றும் டாக்ரோலிமஸ், மெத்தொட்ரெக்ஸேட், டியூரெடிக்ஸ்(தண்ணீர் மாத்திரைகள்) உட்பட, அல்லது வேறு இதய நோய் மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) உட்கொள்வதாக இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் தெரிவிப்பது முக்கியம்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ஐபியூபுரொஃபென் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

ஐபியூபுரொஃபென் மருந்துகளை, அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ஐபியூபுரொஃபென் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான ஐபியூபுரொஃபென் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள(Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது ஐபியூபுரொஃபென் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ஐபியூபுரொஃபென் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 11 2010