லிவற்றைறாசெற்றம் (Levetiracetam)

Levetiracetam [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை லிவற்றைறாசெற்றம்என்ற மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும். லிவற்றைறாசெற்றம் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை லிவற்றைறாசெற்றம்என்ற மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும். லிவற்றைறாசெற்றம் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விளக்குகிறது.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

லிவற்றைறாசெற்றம் என்பது வலிப்பு நோய்ச் சிகிச்சைக்காக உபயோகிக்கப்படும் ஒரு மருந்து. உங்கள் பிள்ளைக்கு வரக்கூடிய வலிப்பு நோயின் எண்ணிக்கைகளைக் குறைப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகிறது.

லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்து அதன் வர்த்தகச் சின்னப் பெயர்களான, கெப்ரா®. என்பதால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கக்கூடும். லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்து மாத்திரை வடிவில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு…

உங்கள் பிள்ளைக்கு லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்துக்கு ஒவ்வாமை இருக்கிறது என மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் இந்த மருந்துடன் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • சிறுநீரகப் பிரச்சினைகள்

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை நீங்கள் எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

 • முடிந்தால், மாத்திரைகள் முழுமையாக விழுங்கப்படவேண்டும் . தேவைப்பட்டால், மாத்திரையை உடைத்து அல்லது நசுக்கி உணவு அல்லது பானத்துடன் கலக்கலாம்.
 • லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டபடியே சரியாக உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் முதலில் கலந்து பேசாது மருந்தின் அளவைக் கூட்டவோ அல்லது குறைக்கவோ வேண்டாம்.
 • ஏதாவது காரணத்துக்காக மருந்து கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளருடன் கலந்து பேசவும். இந்த மருந்து உட்கொள்வதைத் திடீரென நிறுத்தக்கூடாது. நிறுத்தினால் உங்கள் பிள்ளைக்கு வலிப்புநோய் திரும்பவும் வரலாம் அல்லது மேலும் அடிக்கடி சம்பவிக்கலாம்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்துக்கு இந்த மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை உணவுடன் அல்லது உணவுடனில்லாமல் உட்கொள்ளலாம். மருந்து உங்கள் பிள்ளையின் வயிற்றில் அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தினால், உணவு அல்லது பாலுடன் அதைக் கொடுக்கலாம்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக 2 வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

உங்கள் பிள்ளையின் வலிப்பின் எண்ணிக்கை குறைவதை நீங்கள் அவதானிக்கத் தொடங்குவதற்கு முன்பு அவன்(ள்) லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை பல வாரங்களுக்கு உட்கொள்ளவேண்டும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • நித்திரை மயக்கம்
 • பலவீனம்
 • மயக்கம் போன்ற உணர்வு

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பக்க விளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

 • இலகுவில் சிராய்ப்புக் காயம் ஏற்படுதல்
 • ஒழுங்கின்மை அல்லது உறுதியின்மை
 • ஞாபக சக்தி குறைவுபடுதல்
 • மனநிலையில் மாற்றம் ( அதிகமாகக் கோபப்படுதல், துக்கம், அல்லது பதற்றம் )
 • வலிப்பு நோய் அதிகரித்தல்

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • முகம், உதடுகள், அல்லது நாக்கில் வீக்கம்
 • மூச்சுவாங்குதல் அல்லது சுவாசிப்பதில் சிரமம்
 • தோற்படை அல்லது தோலரிப்பு ( தோலில் மேடான சிவப்புப் புள்ளிகள்)

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்து கொடுப்பதை திடீரென நிறுத்தவேண்டாம். ஏனெனில் இது உங்கள் பிள்ளையின் வலிப்பு நோயை அதிகரிக்கலாம். உங்கள் மருத்துவர், மருந்தை முழுமையாக நிறுத்திவிடுவதற்கு முன்பாக மருந்தின் அளவை மெதுவாகக் குறைக்க விரும்பலாம்.

லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்து உங்கள் பிள்ளைக்கு மயக்க உணர்வு, மந்த நிலை, அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான விழிப்புணர்வின்மை என்பனவற்றை ஏற்படுத்தலாம். விசேஷமாக சிகிச்சையின் தொடக்கத்தில் அவ்வாறிருக்கலாம். இந்த மருந்து உங்கள் பிள்ளையை எப்படிப் பாதிக்கும் என்பதை நீங்கள் கண்டறியும் வரை உங்கள் பிள்ளை விழிப்புணர்வைத் தேவைப்படுத்தும் வேலைகள் அல்லது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். உங்கள் பிள்ளை இத்தகைய பாதிப்புள்ள மருந்துகளை உட்கொள்கிறான்(ள்) என்பதை அவன(ள)து ஆசிரியர் அறிந்திருக்கவேண்டும்.

குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மாத்திரைகளை உட்கொள்ளும் பெண்பிள்ளைகள் ஒழுங்கற்ற மாதவிலக்கு அல்லது அதிகரிக்கும் இரத்தப்போக்கு என்பன பற்றி அவர்களின் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை எப்போது கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வேறேயெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. லிவற்றைறாசெற்றம் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: அக்டோபர் 27 2009