பிறிமாக்குவின் (Primaquine)

Primaquine [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை பிறிமாக்குவின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். பிறிமாக்குவின் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத்

உங்கள் பிள்ளை பிறிமாக்குவின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். பிறிமாக்குவின் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

பிறிமாக்குவின் மருந்து வேறு மருந்துகளுடன் மலேரியாவுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகிறது.

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு பிறிமாக்குவின் மருந்தைக் கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு பிறிமாக்குவின் மருந்தை ஒழுங்காக, உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் சொல்லும்வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும். உங்கள் பிள்ளைக்கு மருந்தை ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்துக்குக் கொடுப்பதன் மூலம் வேளைமருந்தைத் தவறவிடுவதைத் தவிர்க்கவும்.
 • வயிற்றுக் குழப்பம் ஏற்படும் வாய்ப்பைக் குறைப்பதற்காக, உங்கள் பிள்ளைக்கு பிறிமாக்குவின் மருந்தை உணவுடன் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை பிறிமாக்குவின் மருந்தின் திரவ வடிவத்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி அல்லது பீச்சாங்குழாய் (ஸ்ரிஞ்) மூலம் இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும். உங்கள் பிள்ளைக்கு மருந்தைக் கொடுப்பதற்கு முன்பு போத்தலை நன்கு குலுக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளை பிறிமாக்குவின் மருந்தின் ஒரு வேளைமருந்தைத் தவறவிட்டால் பின்வருவனவற்றைச் செய்யவும்:

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை தொடர்ச்சியாக இரண்டு அல்லது அதற்கு மேலான வேளைமருந்தைத் தவறவிட்டால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை பிறிமாக்குவின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது சில பக்கவிளைவுகள் ஏற்படலாம். பெரும்பாலும் அதற்காக உங்கள் பிள்ளை மருத்துவரைச் சந்திக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் பிள்ளையின் உடல் பிறிமாக்குவின் மருந்துக்குப் பழக்கப்படுத்தப்படும்போது இந்தப் பக்கவிளைவுகள் மறைந்துவிடும்.

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும்:

 • வயிற்றுக் குழப்பம், வாந்தி
 • வயிற்றில் தசைப் பிடிப்பு
 • தலைவலி

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் அறிகுறிகளில் ஏதாவது இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரை உடனே அழைக்கவும்:

 • அடர் நிறமான சிறுநீர்
 • தோற்படை
 • அசாதாரண களைப்பு அல்லது பலவீனம்
 • பசியின்மை
 • முதுகு, கால், அல்லது வயிற்று வலி
 • விபரிக்கமுடியாத காய்ச்சல்
 • மயக்க உணர்வு, தலை கிறுகிறுப்பு
 • சுவாசிப்பதில் கஷ்டம்
 • கைவிரல் நகங்கள், உதடுகள், அல்லது தோல் நீல நிறமாதல்
 • பார்வையில் மாற்றங்கள்
 • விரைவான, மந்தமான, அல்லது ஒழுங்கற்ற இதயத் துடிப்பு

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளைக்கு எப்போதாவது இரத்தம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சினைகள் இருந்திருந்தால், விசேஷமாக உங்கள் பிள்ளைக்கு இரத்த நிலைமையில் G-6-PD குறைவு இருந்தால் உங்கள் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

பிறிமாக்குவின் திரவ மருந்தை ஒரு மருந்துக்கடை தயாரித்துக் கொடுக்கவேண்டும். உங்கள் மருந்துக்கடையினால் இதைச் செய்யமுடியுமா என நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள் மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடியவாறு, போதியளவு பிறிமாக்குவின் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருக்கவும். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

பிறிமாக்குவின் மருந்தை குளிரான, இருட்டான இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். திரவ பிறிமாக்குவின் மருந்தை குளிர்ச்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கவும்.

நீங்கள் உபயோகிக்காத பிறிமாக்குவின் மருந்துகளை எறிந்து விடவும். காலாவதியான பிறிமாக்குவின் மருந்துகளை எறிந்து விடவும்.

எல்லா மருந்துகளையும் உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு வைக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை ஏதாவது மருந்தை அளவுக்கதிகமாக உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது பிறிமாக்குவின் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. பிறிமாக்குவின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 11 2010