ரிஃபம்பின்

Rifampin [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead.

உங்கள் பிள்ளை தொற்றுநோய்க்காக அல்லது டிபி எனவும் அழைக்கப்படும் காசநோய்க்காக, ரிஃபம்பின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை தொற்றுநோய்க்காக அல்லது டிபி எனவும் அழைக்கப்படும் காசநோய்க்காக, ரிஃபம்பின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ரிஃபம்பின் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கிறது.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ரிஃபம்பின் என்பது அன்டிபையோடிக் என அழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. அன்டிபையோடிக் மருந்துகள், பக்டீரியா என அழைக்கப்படும் கிருமிகளால் ஏற்படும் குறிப்பிட்ட சில வகையான தொற்றுநோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்கு மற்றும் அவற்றைத் தடுப்பதற்கு உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

உங்கள் பிள்ளை ரிஃபம்பின் மருந்தை மற்ற மருந்துகளுடன் சேர்த்து எடுக்கவேண்டும்.

ரிஃபம்பின், ரோஃபாக்ட்® அல்லது ரிஃபடின்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்கக்கூடும். ரிஃபம்பின் கப்சூல் மாத்திரை வடிவில் கிடைக்கும். திரவ வடிவிலான ரிஃபம்பின் உங்கள் மருந்துக் கடையினரால் விசேஷமாகத் தயாரிக்கப்படலாம்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு

உங்கள் பிள்ளைக்கு பின்வருவன இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • ரிஃபம்பினுக்கு அல்லது வேறு ஏதாவது மருந்திற்கு ஒவ்வாமை

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் இந்த மருந்திற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்க நேரலாம்:

 • ஈரல் நோய்

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ரிஃபம்பின் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் சொல்லும்வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, ரிஃபம்பின் மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ரிஃபம்பின் மருந்தை ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரங்களில் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டது போல துல்லியமாகக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு வசதியான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ரிஃபம்பின் மருந்தை வெறும் வயிற்றில், உணவு உண்பதற்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக அல்லது உணவு உண்டபின்னர் 2 மணி நேரங்களுக்குப் பின்பு கொடுக்கவும்.
 • ரிஃபம்பின் மருந்து உங்கள் பிள்ளைக்கு வயிற்றுக் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினால் , இந்த மருந்தை ஒரு சிறிய கிளாஸ் பாலுடன் அல்லது சிற்றுண்டியுடன் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை மாத்திரையை முழுதாக விழுங்க வேண்டும்.
 • உங்கள் பிள்ளையால் மாத்திரையை முழுதாக விழுங்க முடியவில்லையென்றால், நீங்கள் கப்சூலைத் திறந்து உள்ளிருக்கும் பொடியை சிறிய அளவு அப்பிள் சோர்ஸ் அல்லது ஜெலியுடன் கலக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை திரவ ரிஃபம்பினை உட்கொள்வதாக இருந்தால் ஒவ்வொரு வேளைமருந்தையும் மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி, அல்லது பீச்சாங்குழாயினால் (ஸ்ரிஞ்) அளக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை ரிஃபம்பின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் சிலவற்றைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • வயிற்றுக் குழப்பம் அல்லது வாந்தி
 • வயிற்றில் தசைப் பிடிப்பு
 • மலம் தண்ணீர் போல கழிதல் (வயிற்றுப்போக்கு)

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

 • ஒரு புதிய காய்ச்சல் அல்லது நிவாரணமடையாத ஒரு காய்ச்சல்
 • குளிர் நடுக்கம்
 • ஒரு புதிய தொண்டை வலி அல்லது நிவாரணமடையாத ஒரு தொண்டை வலி
 • தலைவலிகள்
 • தோல் அரிப்பு
 • வழக்கத்துக்கு மாறான களைப்பு அல்லது பலவீனம்
 • தசைகளில் அல்லது எலும்பில் வலி
 • பசியின்மை
 • மஞ்சள் நிறத் தோல் அல்லது கண்கள்
 • சிறுநீர் குறைவாகக் கழிகின்றது அல்லது குறைந்த முறைகள் கழிகின்றது

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை பொதுவாகக் காணப்படுவதில்லை, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனடியாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • அசாதாரண நசுக்குக் காயம் அல்லது இரத்தக் கசிவு
 • சுவாசித்தலில் பிரச்சினைகள்
 • சிறுநீரில் இரத்தம் கலந்திருக்கிறது, அல்லது சிறுநீர் கலங்கலாக இருக்கிறது

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

ரிஃபம்பின் மருந்துடன் சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாத சில மருந்துகள் இருக்கின்றன அல்லது சில நிலைமைகளில் ரிஃபம்பின் வேளைமருந்து அல்லது வேறு மருந்துகள் தேவையானபடி சரி செய்யப்பட வேண்டும். உங்கள் பிள்ளை வேறு ஏதாவது மருந்துகளை (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) உட்கொள்வதாக இருந்தால், உங்கள் மருத்துவர் மற்றும் மருந்தாளரிடம் தெரிவிப்பது மிகவும் முக்கியம்.

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலை வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை ரிஃபம்பினுக்கு எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை மருத்துவர் பரிசோதிப்பதற்காக, கிளினிக்கில் அல்லது மருத்துவரின் அலுவலகத்தில் வைக்கப்படும் எல்லா நியமனங்களுக்கும் தவறாமல் செல்லவும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளையின் சிறுநீர், மலம், வியர்வை, கண்ணீர், மற்றும் எச்சில் சிவப்பு-செம்மஞ்சள் நிறமாக மாறலாம். இது ரிஃபம்பினின் ஆபத்தில்லாத ஒரு விளைவாகும். ரிஃபம்பின் மருந்தை உட்கொள்வதை நிறுத்தும்போது சிவப்பு-செம்மஞ்சள் நிறம் மறைந்துவிடும்.

உங்கள் பிள்ளையின் வியர்வை வெளிர் நிற ஆடைகளில் கறையை ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் தொடுவில்லையில் நிரந்தர நிறமாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். ரிஃபம்பின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது மென்மையான தொடுவில்லைகளை அணிய வேண்டாம்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

ரிஃபம்பின் கப்சூல் மாத்திரைகள் மற்றும் திரவ மருந்தை அறை வெப்பநிலையில், குளிர்ச்சியான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் மாத்திரைகளை வைக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ரிஃபம்பின் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ரிஃபம்பினை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் கைகளுக்கு எட்டாதவாறு வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை ஏதாவது மருந்தை அளவுக்கதிகமாக உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கின்றன. இது ரிஃபம்பின் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ரிஃபம்பின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 24 2010