கிளின்டமைசின் (Clindamycin)

Clindamycin [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

​உங்கள் பிள்ளை கிளின்டமைசின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை கிளின்டமைசின் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை எடுக்கவேண்டும். கிளின்டமைசின் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

கிளின்டமைசின் என்பது அன்டிபையோடிக் என அழைக்கப்படும் ஒரு மருந்து. அன்டிபையோடிக் மருந்துகள், பக்டீரியா என அழைக்கப்படும் கிருமிகளினால் ஏற்படும் சில குறிப்பிட்ட வகைத் தொற்றுநோய்களுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக அல்லது அவற்றைத் தடுப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.

கிளின்டமைசின் மருந்து, டலசின்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். கிளின்டமைசின் மருந்து கப்சியூல், திரவம், மற்றும் ஊசி மருந்து வடிவங்களில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு

உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளின்டமைசின் மருந்துக்கான ஒவ்வாமை இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • கடுமையான சிறுநீரக நோய்
 • கடுமையான ஈரல் நோய்
 • பெருங்குடல் அழற்சியின் வரலாறு, அன்டிபையோடிக் மருந்தினால் ஏற்பட்ட பெருங்குடல் அழற்சி உட்பட

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளின்டமைசின் மருந்தைக் கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு கிளின்டமைசின் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடும் காலம் வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும்.
 • ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, இந்த மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்
 • வயிற்றுக் குழப்பம் ஏற்படுவதைத் தவிர்ப்பதற்காக கிளின்டமைசின் மருந்தை உணவுடன் அல்லது ஒரு கிளாஸ் நிரம்பத் தண்ணியுடன் கொடுக்கவும்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்தில், உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்ட சரியான நேரத்தில் கிளின்டமைசின் மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு இலகுவான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை கிளின்டமைசினை திரவ வடிவில் உட்கொள்பவனா(ளா)க இருந்தால், போத்தலை நன்றாகக் குலுக்கவும். மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி அல்லது பீச்சாங்குழாயினால் (ஸ்ரிஞ்ச்) மருந்தை அளக்கவும்.
 • கிளின்டமைசின் மருந்து ஊசி மருந்து மூலமாகவும் உங்கள் பிள்ளையின் நரம்பினூடாகக் கொடுக்கப்படலாம். இந்த ஊசி மருந்து பெரும்பாலும் மருத்துவமனைகளில் கொடுக்கப்படும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்தத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

கிளின்டமைசின் மருந்து கொடுக்கத் தொடங்கிய 2 நாட்களின் பின்னர் உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்த நிலையை உணரக்கூடும்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை கிளின்டமைசின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால், அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • இலேசான வயிற்றுப்போக்கு ( திரவ வடிவில் மலங்கழித்தல்)
 • வயிற்றுக் குழப்பம்
 • வாந்தி

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • வயிற்றில் கடுமையான தசைப்பிடிப்பு அல்லது வலி
 • கடுமையான நீர் போன்ற வயிற்றுப்போக்கு
 • வயிற்றுபோக்குடன் இரத்தம் கலந்திருத்தல்
 • காய்ச்சல்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்வதை நிறுத்திப் பல வாரங்கள் கழிந்தபின்னர் கூட மேற்குறிப்பிட்ட பக்கவிளைவுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் பிள்ளைக்கு இவற்றுள் ஏதாவது சம்பவித்தால் உடனே உங்கள் மருத்துவரை அழைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை மருந்து உட்கொள்வதை நிறுத்திவிட்டிருந்தாலும் அவ்வாறு செய்யவும்.

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

பல் அறுவைச் சிகிச்சை அல்லது ஒரு அவசர நிலைச் சிகிச்சை உட்பட, உங்கள் பிள்ளைக்கு ஏதாவது அறுவைச் சிகிச்சை செய்வதற்கு முன்பாக, உங்கள் பிள்ளை கிளின்டமைசின் மருந்தை உட்கொள்கிறான் என்பதை மருத்துவர் அல்லது பல் மருத்துவரிடன் தெரிவிக்கவும்.

கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு, ஒரு கடுமையான பக்கவிளைவுக்கான ஒரு அடையாளம். மருத்துவரிடம் முதலில் ஆலோசனை கேட்காது, உங்கள் பிள்ளைக்கு வயிற்றுப்போக்குக்கான ஏதாவது மருந்தைக் (இமொடியம்® போன்ற) கொடுக்கவேண்டாம். வயிற்றுப் போக்குக்கான மருந்துகள் வயிற்றுப்போக்கை மேலும் மோசமாக்கும் அல்லது அதை நீடிக்கச் செய்யும்.

உங்கள் பிள்ளை, கிளின்டமைசின் மருந்தை உட்கொள்ள ஆரம்பித்த சில நாட்களில் நிவாரணமடையாவிட்டால் அல்லது இன்னும் மோசமாகிக்கொண்டே போனால், உங்கள் மருத்துவருடன் ஆலோசிக்கவும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு கிளின்டமைசின் மருந்தை எப்போது கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

கிளின்டமைசின் கப்சியூல் மற்றும் திரவ மருந்துகளை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

கிளின்டமைசின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான கிளின்டமைசின் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் ஒரு தொலைபேசி எண்ணில் அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வேறெங்காவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது கிளின்டமைசின் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. கிளின்டமைசின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: பிப்ரவரி 26 2010