ஃபுளூட்டிகசோன்(Fluticasone)

Fluticasone [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை ஃபுளூட்டிகசோன் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை ஃபுளூட்டிகசோன் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ஃபுளூட்டிகசோன் என்பது ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் மற்றும் தாக்குதல்களைத் தடுப்பதற்கு உதவிசெய்யும் ஒரு மருந்து. இது, ஏற்கனவே தொடங்கிய ஒரு தாக்குதலை விடுவிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை. இந்த மருந்தை ஒழுங்காக உபயோகிக்கும்போது, உங்கள் பிள்ளையின் நுரையீரல் காற்றுக் குழாய் ஆரோக்கியமானதாக இருக்கும்.

ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்து, ஃபுளொவென்ட்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்து, மூச்சிழுப்பு மருந்துக் குப்பி (பஃபர்) மற்றும் மூச்சு உள்ளிழுக்கும் ஒரு உலர் பொடி (டிஸ்கஸ்) வடிவங்களில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்துக்கு ஒவ்வாமை இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • காசநோய் (TB) அல்லது கடந்த காலத்தில் காசநோய் இருந்திருக்கிறது

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைக் கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டது போல துல்லியமாக, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிடும் காலம் வரைஉங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைக் கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும். உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தைத் திடீரென நிறுத்தினால், அவனு(ளு)க்கு சுகவீனம் ஏற்படலாம்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்தில், ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு இலகுவாக நினைவிலிருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளையை ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை வாயினூடாகச் சுவாசிக்கச் செய்யவும். உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை எப்படிக் கொடுப்பது என்பது உங்களுக்கு நிச்சயமில்லாவிட்டால், அதை எப்படி கொடுப்பது என்பதை மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.
 • உங்கள் மருத்துவர் அல்லது ஆஸ்துமாத் தாதி, ஒரு ஸ்பேசர் கருவியை (ஏரோ சேம்பர்® எனப் பொதுவாக அழைக்கப்படும்) உங்கள் பிள்ளையின் மூச்சு உள்ளிழுப்பு மருந்துக் குப்பியுடன் உபயோகிக்கும்படி தருவார். ஸ்பேசர் என்பது, அதிகமான மருந்தை தேவைப்படும் இடத்தில் அதாவது நேரடியாக நுரையீரலுக்குள் செலுத்துவதை இலகுவாக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவி ஆகும். இது மருந்தை மேலும் அதிக பலனுள்ளதாக்கும் மற்றும் வாய் அல்லது தொண்டையினூடாக மருந்தை உள்ளிழுக்கும்போது ஏற்படும் பக்கவிளைவுகளையும் குறைக்கும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை எப்படிக் கொடுப்பது என்பதைக் காண்பித்துக் கொடுக்கும்படி, ஆஸ்துமா மருத்துவமனையிலுள்ள தாதி அல்லது மருந்தாளரிடம் நீங்கள் கேட்கலாம்.
 • உங்கள் பிள்ளை ஒரு “நிவாரணி” மருந்தை உபயோகிப்பதானால், ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை உட்கொள்வதற்கு முன்னர் அவன(ள)து நிவாரணி மருந்தை உபயோகிப்பதற்கு நிச்சயமாயிருக்கவும். நிவாரணி மருந்து மூச்சுக் குழாய்த் தளர்த்தி (ப்ரொங்கோடைலேடர்) எனவும் அழைக்கப்படும். இது, ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்து நுரையீரலுக்குள் செல்லத்தக்கவாறு காற்றுக் குழாய்களைத் திறந்துவிடும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு நிவாரணி மருந்தைக் கொடுத்தபின்னர், ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைக் கொடுப்பதற்கு முன்னர் 5 நிமிடங்கள் காத்திருக்கவும். 5 நிமிடங்கள் காத்திருப்பது, உங்கள் பிள்ளை ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்திலிருந்து பெரும்பான்மையான நன்மையை அடையத் தக்கவாறு நுரையீரல் காற்றுக் குழாயைப் போதியளவுக்குத் திறந்துவிடும்.
 • உங்கள் பிள்ளை ஃபுளூட்டிகசோன் மூச்சிழுப்பு மருந்துக் குப்பியை உபயோகித்த பின்னர், பக்கவிளைவுகளைக் குறைப்பதற்கு உதவியாக அவன(ள)து வாயை தண்ணீர் அல்லது பழரசத்தினால் அலச வேண்டும். உங்கள் பிள்ளை தனது வாயை அலசுவதற்கு மிகவும் இளைமையானவனா(ளா)க இருந்தால், ஒவ்வொரு ஃபுளூட்டிகசோன் வேளைமருந்துக்குப் பின்னரும் தண்ணீர் அல்லது பழரசம் குடிக்கக் கொடுக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

உங்கள் பிள்ளை ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை உட்கொள்ளத் தொடங்கிய பின்னர், அவனி(ளி)ன் ஆஸ்துமா நோய் நிவாரணமடைவதை நீங்கள் காண்பதற்கு பல வாரங்கள் செல்லலாம்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • வாய் அல்லது தொண்டை உலர்தல் /புண்வலி
 • தலைவலி
 • வாயில் துர்ச் சுவை
 • மூக்கடைப்பு அல்லது அரிப்பு

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பக்க விளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

 • வாயில் வெண் படைகள்; இவை வாய்த் தொற்றுநோய்க்கு அறிகுறிகளாக இருக்கலாம். இதைத் தடுப்பதற்கு, உங்கள் பிள்ளை மூச்சிழுப்பு மருந்துக் குப்பியை உபயோகித்த பின்னர் எப்போதும் தன் வாயை அலசிக் கொள்வதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளவும்.
 • உண்ணும்போது அல்லது விழுங்கும்போது வலி

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • படை அல்லது ஒவ்வாமைக்கான வேறு ஏதாவது அறிகுறிகள்
 • முகம், உதடுகள், நாக்கு, வாய், அல்லது தொண்டையில் வீக்கம்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

 • ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை ரிடொனவிர் மருந்துடன் சேர்த்து உபயோகிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
 • ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்து ஆஸ்துமாத் தாக்குதலை நிறுத்தாது. உங்கள் பிள்ளை நிவாரண மருந்தை உபயோகிக்கவேண்டும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்க வேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ஃபுளூட்டிகசோன் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 05 2010