ஐசோனையஸிட் (Isoniazid)

Isoniazid [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை ஐசோனையஸிட் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ஐசோனையஸிட் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள

உங்கள் பிள்ளை ஐசோனையஸிட் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். ஐசோனையஸிட் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ஐசோனையஸிட் என்பது, காசநோய் (TB) என்றழைக்கப்படும் தொற்றுநோய்க்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்காக அல்லது அதைத் தடுப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படும் ஒரு மருந்தாகும். ஐசோனையஸிட் மருந்து, ஐசோட்டமைன்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஐசோனையஸிட் மருந்து மாத்திரை மற்றும் திரவ வடிவங்களில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்:

 • ஐசோனையஸிட் மருந்து அல்லது வேறு ஏதாவது மருந்துகளுக்கு மிக அதிக உணர்திறன்
 • ஈரல் நோய்

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • சிறுநீரக நோய்

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஐசோனையஸிட் மருந்து கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஐசோனையஸிட் மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் சொல்லும்வரை, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்ததைப் போல் தோன்றினாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, ஐசோனையஸிட் மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்.
 • ஒவ்வொரு நாளும் அதே நேரத்தில், உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டபடி துல்லியமாக ஐசோனையஸிட் மருந்தைக் கொடுக்கவும். மருந்து கொடுக்கும் நேரத்தைத் தவறவிடாதிருப்பதற்காக, உங்களுக்கு வசதியான ஒரு நேரத்தைத் தெரிவு செய்யவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஐசோனையஸிட் மருந்தை வெறும் வயிற்றில், உணவு உண்பதற்கு 1 மணி நேரத்துக்கு முன்பாக அல்லது உணவு உண்டபின்னர் 2 மணி நேரங்களுக்குப் பின்பு கொடுக்கவும். ஐசோனையஸிட் மருந்து உங்கள் பிள்ளைக்கு வயிற்றுக் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தினால் , இந்த மருந்தை ஒரு சிறிய கிளாஸ் பாலுடன் அல்லது சிற்றுண்டியுடன் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை திரவ ஐசோனையஸிட் மருந்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி அல்லது பீச்சாங்குழாய் (ஸிரிஞ்ஜ்) மூலம் மருந்தைக் கொடுக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

உங்கள் பிள்ளை ஐசோனையஸிட் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • மயக்க உணர்வு
 • தோல் அரிப்பு அல்லது தோற்படை
 • பசியின்மை
 • வயிற்றுவலி
 • வயிற்றுக் குழப்பம்
 • வாந்தி
 • வயிற்றுப்போக்கு

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது உங்கள் பிள்ளைக்கு இருந்தால் உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அலுவலக நேரத்தில் அழைக்கவும்:

 • மஞ்சள் நிறத் தோல் அல்லது கண்கள்
 • அடர் நிற சிறுநீர்
 • மங்கலான கண்பார்வை அல்லது கண்பார்வையில் வித்தியாசம்
 • உங்கள் பிள்ளையின் கைவிரல்கள் அல்லது கால்விரல்களில் கூச்ச உணர்வு மாறாமல் இருத்தல்
 • வழக்கத்துக்கு மாறான களைப்பு அல்லது பலவீனம்

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • வலிப்புகள்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

ஐசோனையஸிட் மருந்துடன் சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாத சில மருந்துகள் இருக்கின்றன அல்லது சில நிலைமைகளில் ஐசோனையஸிட் வேளைமருந்து அல்லது வேறு மருந்துகள் தேவையானபடி சரி செய்யப்படவேண்டியிருக்கலாம். உங்கள் பிள்ளை வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) உட்கொள்வதாக இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளருக்குத் தெரிவிக்கவேண்டியது முக்கியம்.

உங்கள் பிள்ளை அமில நீக்கி என்றழைக்கப்படும் ஒரு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டி வந்தால், அது ஐசோனையஸிட் மருந்து உட்கொள்வதற்கு இரண்டு மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக அல்லது ஐசோனையஸிட் மருந்து உட்கொண்ட இரண்டு மணி நேரங்களுக்குப் பின்பாகக் கொடுக்கப்படவேண்டும்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

ஐசோனையஸிட் மருந்தினால் ஏற்படக்கூடிய நரம்புகள் சம்பந்தமான பிரச்சினைகளைத் (கைவிரல்கள் அல்லது கால்விரல்களில் கூச்ச உணர்வு அல்லது உணர்விழத்தல்) தடுப்பதற்காக, உங்கள் பிள்ளை ஐசோனையஸிட் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது விட்டமின் B6 துணைமருந்திற்கும்(பைரிடொக்ஸின்) மருந்துக் குறிப்பு எழுதிக் கொடுக்கப்படலாம்.

ஐசோனையஸிட் மருந்துக்கு உங்கள் பிள்ளையின் பிரதிபலிப்பை உங்கள் மருத்துவர் பரிசோதிப்பதற்காக மருத்துவமனை அல்லது மருத்துவரின் அலுவலகத்தில் வைக்கப்படும் எல்லா மருத்துவ சந்திப்புத் திட்டங்களுக்கும் ஆஜராகவும். உங்கள் பிள்ளை ஐசோனையஸிட் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது அவனு(ளு)க்கு ஒழுங்கான இரத்தப் பரிசோதனைகள் செய்ய நேரிடலாம்.

உங்கள் பிள்ளை காசநோய்க்காக ஐசோனையஸிட் மருந்தை உட்கொள்வதாக இருந்தால், உங்கள் மருந்துக் குறிப்புக்கு அரசாங்கம் பணம் கொடுக்கக்கூடும். மேலதிக தகவல்களுக்கு உங்கள் காசநோய் மருத்துவமனைத் தாதியுடன் பேசவும்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ஐசோனையஸிட் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ஐசோனையஸிட் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான ஐசோனையஸிட் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கின்றன. இது ஐசோனையஸிட் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ஐசோனையஸிட் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: மார்ச் 24 2010