லான்சோபிரசோல்(Lansoprazole)

Lansoprazole [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை லான்சோபிரஸோல் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். லான்சோபிரஸோல் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளை லான்சோபிரஸோல் என்றழைக்கப்படும் மருந்தை உட்கொள்ள வேண்டும். லான்சோபிரஸோல் மருந்து என்ன செய்கிறது, இதை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விபரிக்கும்.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

லான்சோபிரஸோல் மருந்து, வயிறு சுரக்கும் அமிலங்களின் அளவைக் குறைக்கும். இது, எதிர்த்தாக்க விளைவுகள், தொண்டை அல்லது வயிற்றின் உட்படையில் வீக்கம், அல்லது வயிற்றில் இரத்தக் கசிவுள்ள நோயாளிகளுக்குச் சிகிச்சை செய்ய உபயோகிக்கப்படுகிறது. குடல் புண்ணுக்குச் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் இதை அன்டிபையோடிக் மருந்துகளுடன் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம்.

லான்சோபிரஸோல் மருந்து, பிரெவசிட்® என்ற அதனது வர்த்தகச் சின்னப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். லான்சோபிரஸோல் மருந்து, கப்சியூல்கள் மற்றும் விரைவாகக் கரையும் மாத்திரைகள் (ஃபாஸ் டாப்ஸ்®) வடிவங்களில் கிடைக்கும்.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு…

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்:

 • லான்சோபிரஸோல் மருந்துக்கு அல்லது அந்த மாத்திரைகளின் ஏதாவது உட்பொருட்களுக்கு ஒவ்வாமை
 • ஃபெனில்கெட்டொனூரியா (PKU) இருக்கிறது: லான்சோபிரஸோல் ஃபாஸ் டாப்ஸ் மருந்து ஃபெனில்கெட்டொனூரியா இருக்கும் உடலில், ஃபினைலலனைனைக்அதிகரிக்க்கூடும்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

உங்கள் பிள்ளைக்கு லான்சோபிரஸோல் மருந்தைக் கொடுக்கும்போது பின்வரும் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றவும்:

 • உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டது போல துல்லியமாக, உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்தாலும் கூட, தொடர்ந்து கொடுக்கவும்.
 • உணவு உண்பதற்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்பாக இந்த மருந்தைக் கொடுக்கவும். காலை நேரம் விரும்பத்தக்கது.

  உங்கள் பிள்ளைக்கு கப்சியூலை எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்:

  • கப்சியூலை உங்கள் பிள்ளைக்கு முடிந்தால் ,முழுமையாகத் தண்ணீர் அல்லது பழச்சாறுடன் கொடுக்கவும்.
  • உங்கள் பிள்ளையால் கப்சியூலை முழுமையாக விழுங்க முடியாவிட்டால், கப்சியூலின் இரண்டு முனைகளையும் பிடித்து இழுப்பதன் மூலம் அதைத் திறக்கலாம். கப்சியூலின் உள்ளே சிறு உருண்டைகள் இருக்கும். இந்த உருண்டைகளை அப்பிள்சோஸ், புடிங், கொட்டேஜ் சீஸ், அல்லது யோகேட் போன்ற உணவுகளுடன் கலக்கலாம்.
  • கப்சியூலின் உள்ளே இருப்பவற்றை சிறிதளவு அப்பிள், தோடம்பழம், அன்னாசிப்பழம், புரூன், அல்லது தக்காளி போன்றவற்றின் சாறுகளுடனும் கலக்கலாம்.
  • இந்தச் சிறு உருண்டைகளை நசுக்கவேண்டாம். உங்கள் பிள்ளை உருண்டைகளை மெல்லாமல் இருப்பதும் முக்கியம்.
  • தயாரித்தவுடனேயே சிறு உருண்டை மற்றும் உணவுக் கலவையை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும். அதை முன்கூட்டியே தயாரித்து வைக்கவேண்டாம்.

  7.5 மிகி கப்சியூல் அளவுமருந்துக்குப் பின்வருவனவற்றைச் செய்யவும்:

  • உங்கள் பிள்ளையின் அளவுமருந்து 7.5 மிகி ஆனால், 15மிகி கப்சியூல் உள்ளடக்கத்தின் பாதியை அவனு(ளு)க்குக் கொடுக்கவும்.
  • கப்சியூலைப் பிரித்து சிறு உருண்டைகளை ஒரு சிறிய கொள்கலத்தில் கொட்டவும்.
  • இப்போது உள்ளடக்கத்தைப் பாதியாகப் பிரித்து அதில் ஒரு பாதியை மாத்திரம் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும். ( நீங்கள் பிரித்த அளவு துல்லியமாக பாதியாக இல்லாமலிருக்கலாம்.) மீதிப் பாதியை அடுத்த வேளைமருந்தாகக் கொடுக்கலாம். ஆனால் அதற்கு மேலான நேரம் வைத்திருந்து கொடுக்கக்கூடாது.

  ஒரு கப்சியூலைத் திறந்து மருந்தைப் பாலூட்டும் குழாயினூடாகக் கொடுப்பதாயிருந்தால் பின்வருவனவற்றைச் செய்யவும்:

  • மருந்தைப் பாலூட்டும் குழாயினூடாகக் கொடுப்பதாயிருந்தால், கப்சியூலைத் திறந்து சிறு உருண்டைகளை, வாய் மூலமாகக் கொடுக்கும் பீச்சாங்குழாயின் (ஓரல் ஸ்ரிஞ்) தண்டை அகற்றிவிட்டு அதனுள் கொட்டவும்.
  • அப்பிள் ஜூஸைச் சேர்க்கவும்.(தண்ணீர் சேர்க்காது முயற்சிக்கவும். இது சிறுதுண்டுகளை பசை போலாக்கி குழாயை அடைக்கச் செய்யலாம்.) சிறு உருண்டைகள் சமமாகப் பரப்பக்கூடியவாறு பீச்சாங்குழாயை மெதுவாகச் சுழிக்கவும். குழாயினூடாக மருந்தை மெதுவாகக் கொடுக்கவும்.
  • சிறு உருண்டைகள் குழாயில் இனிமேலும் இல்லை என்பதை நிச்சயப்படுத்துவதற்காக, மேலும் இரண்டு பீச்சாங்குழாய் அப்பிள் ஜூசை குழாய்க்குள் வேகமாகப் பாய்ச்சவும். பீச்சாங்குழாய் அல்லது குழாயில் சிறு உருண்டைகள் விடப்படவில்லை என்பதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளவும்.

  விரைவாகக் கரையும் மாத்திரையை உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வருமாறு கொடுக்கவும்:

  • மாத்திரையைப் பிரிக்கவேண்டுமானால் ஒரு மாத்திரை பிரிப்பானால் (டப்ளட்-ஸ்பிளிட்டர்) பிரிக்கவும். ஒரு மாத்திரை பிரிப்பானை நீங்கள் மருந்துக்கடையில் வாங்கலாம்.
  • விரைவாகக் கரையும் மாத்திரையை உங்கள் பிள்ளையின் நாக்கில் வைக்கவும்.
  • ஏறக்குறைய 1 நிமிடத்தில், மாத்திரை சிறு துண்டுகளாக உடையும்.
  • உங்கள் பிள்ளை தன் வாயில் மீதமாக இருக்கும் மருந்தை விழுங்கவேண்டும். சிறு துண்டுகள் மெல்லப்படக்கூடாது. தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் தண்ணீருடன் அவன்(ள்) அதை விழுங்கலாம்.

  எனது பிள்ளையால் விரைவாகக் கரையும் மாத்திரையை விழுங்க முடியாவிட்டால் அல்லது பாலூட்டும் குழாய் மூலமாக விரைவாகக் கரையும் மாத்திரையைக் கொடுக்கவேண்டியிருந்தால், என்ன செய்வது?

  • வாய் மூலமாகக் கொடுக்கும் பீச்சாங்குழாயில் மாத்திரையை வைக்கவும்.
  • 7.5 மிகி வேளைமருந்துக்கு ( 15 மிகி மாத்திரையில் ½ அல்லது 30 மிகி மாத்திரையில் ¼) 4 மிலீ தண்ணீரைச் சேர்க்கவும். மெதுவாகக் குலுக்கவும்.
  • மாத்திரை உடைவதற்கு ஏறக்குறைய 15 நிமிடங்கள் செல்லும். அதன் பின்பு பீச்சாங்குழாயில் உள்ளதை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும்.
  • எல்லா மருந்துகளும் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கப்பட்டுவிட்டதை நிச்சயப்படுத்துவதற்கு, பீச்சாங்குழாயில் 5 மிலீ தண்ணீரைச் சேர்த்து மெதுவாகக் குலுக்கி உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும்.
  • ஒரு முழு 15 மிகி அல்லது 30 மிகி மாத்திரைக்கு, 10 மிலீ தண்ணீரைச் சேர்த்து மேலே குறிப்பிட்ட அதே செயற்பாட்டைப் பின்பற்றவும்.

  எனது பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நான் என்ன செய்யவேண்டும்?

  • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
  • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
  • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

  இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

  இந்த மருந்துக்கு ,உங்கள் பிள்ளை நிவாரணமடைந்ததை உணருவதற்கு அநேக நாட்கள் செல்லும். இந்த மருந்தின் முழுப்பலனை அடைவதற்கு ஒரு மாதம் வரை செல்லும்.

  இந்த மருந்தினால் சாத்தியமாகக்கூடிய பக்கவிளைவுகள் எவை?

  உங்கள் பிள்ளை லான்சோபிரஸோல் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். அதற்காக உங்கள் பிள்ளை, பெரும்பாலும் மருத்துவரைச் சந்திக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் பிள்ளையின் உடல் லான்சோபிரஸோல் மருந்துக்குப் பழக்கப்படும்போது பக்கவிளைவுகள் மறைந்துவிடும்.

  பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

  • மயக்க உணர்வு
  • வயிற்று வலி அல்லது மலம் தண்ணீர் போல கழிதல் (வயிற்றுப்போக்கு)
  • தலைவலி

  பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

  • காய்ச்சல்
  • அசாதாரண இரத்தப்போக்கு அல்லது நசுக்குக் காயம்
  • மூட்டு அல்லது மார்பு வலி
  • குமட்டல் மற்றும் வாந்தி
  • தோற்படை
  • தோல் சிவத்தல்
  • கைவிரல்கள் அல்லது கால்விரல்கள் மரத்துப் போதல் அல்லது கூச்ச உணர்வு
  • திடீரென எடை கூடுதல் அல்லது முகம், கைகள், அல்லது பாதங்களில் வீக்கம்

  உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

  உங்கள் பிள்ளைக்கு வேறு ஏதாவது மருந்துகள் (மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, மூலிகை அல்லது இயற்கை மருந்துப் பொருட்கள்) கொடுப்பதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

  உங்கள் பிள்ளை பின்வரும் மருந்துகளையும் எடுப்பதாக இருந்தால் உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் அதை அறிந்திருப்பதை நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளவும்:

  • சுக்கிரல்ஃபேட் (சல்க்கிரேட்)
  • வோர்ஃபரின் (குமடின்)

  நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை?

  எல்லா மருந்துக்கடையிலும் லான்சோபிரஸோல் மருந்து இருக்கும். கப்சியூல் மற்றும் விரைவாகக் கரையும் மாத்திரை இரண்டுமே 15 மற்றும் 30 மில்லிகிராமில்(மிகி) அளவில் கிடைக்கும். 7.5 மிகி வேளைமருந்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அவை பிரிக்கப்படவேண்டும். லான்சோபிரஸோல் மருந்து திரவ வடிவில் கிடைக்காது.

  வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு லான்சோபிரஸோல் மருந்தை எப்போதும் கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

  உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

  உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

  லான்சோபிரஸோல் மருந்தை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்க வேண்டாம்.

  காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

  லான்சோபிரஸோல் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பூட்டப்பட்ட பாதுகாப்பான இடத்தில் வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான லான்சோபிரஸோல் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

  • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
  • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வெறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
  • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

  பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள (Family Med-aid) தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது லான்சோபிரஸோல் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. லான்சோபிரஸோல் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்

Last updated: மார்ச் 08 2010