ஃபெனிட்டோயின் (Phenytoin)

Phenytoin [ Tamil ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

உங்கள் பிள்ளை ஃபெனிட்டொயின் என்ற மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும். ஃபெனிட்டொயின் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விளக்குகிறது.

உங்கள் பிள்ளை ஃபெனிட்டொயின் என்ற மருந்தை உட்கொள்ளவேண்டும். ஃபெனிட்டொயின் என்ன செய்கிறது, இதை எப்படி உட்கொள்ள வேண்டும், உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்தை உட்கொள்ளும்போது என்ன பக்கவிளைவுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பன பற்றி இந்தத் தகவல் தாள் விளக்குகிறது.

இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

ஃபெனிட்டொயின் மருந்து, சில குறிப்பிட்ட வகையான வலிப்பு நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் தடுக்கவும் உபயோகிக்கப்படுகிறது. இது மூளையை அமைதிப்படுத்துவதன் மூலம் வேலை செய்கிறது.

ஃபெனிட்டொயின் மருந்து அதன் வர்த்தகச் சின்னப் பெயரான, டிலன்ரின்® என்று அழைக்கப்படுவதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூடும். ஃபெனிட்டொயின் மருந்து மெல்லும் மாத்திரை, கப்சியூல், திரவம், அல்லது ஊசி மருந்து ஆகிய வடிவங்களில் கிடைக்கிறது.

இந்த மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுப்பதற்கு முன்பு…

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் பிரச்சினைகள் இருந்தால் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்:

 • ஃபெனிட்டொயின், ஃபொச்ஃபெனைட்டொயின் அல்லது ஹைடன்ட்ரொயின்ஸ் ஆகிய மருந்துகளுக்கு ஒவ்வாமை
 • இதயநோய்

உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகளில் ஏதாவது இருந்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் பேசவும். உங்கள் பிள்ளைக்குப் பின்வரும் நிலைமைகள் இருந்தால் இந்த மருந்துடன் முன்னெச்சரிக்கைகள் எடுக்கவேண்டும்:

 • நீரிழிவு நோய் மெலீடஸ் (இரத்தத்தில் உயர்ந்த அளவு சக்கரை)
 • சிறுநீரக நோய்
 • ஈரல் நோய்
 • போர்ஃபிரியா, இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களை உண்டாக்கும் நெதிகளில் பிரச்சினை

உங்கள் பிள்ளைக்கு இந்த மருந்தை நீங்கள் எப்படிக் கொடுக்கவேண்டும்?

 • ஃபெனிட்டொயின்மருந்தை, உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளர் குறிப்பிட்டபடியே சரியாக உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவும். ஏதாவது காரணத்தின் நிமித்தமாக, இந்த மருந்தைக் கொடுப்பதை நிறுத்துவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவருடன் பேசவும்
 • ஃபெனிட்டொயின்மருந்தை உணவு அல்லது பாலுடன் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒரே மாதிரியாகக் கொடுக்கவும். எப்போதும் ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உணவு அல்லது பாலுடன் அல்லது எப்போதும் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளை மெல்லக்கூடிய மாத்திரைகளை உட்கொள்வதாக இருந்தால், முழுமையாக விழுங்கவேண்டாம் என உங்கள் பிள்ளையை உற்சாகப்படுத்துங்கள். அதற்குப் பதிலாக, மெல்லும் மாத்திரைகள் மெல்லப்படலாம், நசுக்கப்படலாம், அல்லது உணவுடன் கலக்கப்படலாம்.
 • உங்கள் பிள்ளை திரவ ஃபெனிட்டொயினை உட்கொள்வதாக இருந்தால், உபயோகிப்பதற்கு முன்னர் போத்தலை நன்கு குலுக்கவும். ஒவ்வொரு வேளைமருந்தையும் மருந்தாளர் உங்களுக்குக் கொடுத்த விசேஷ கரண்டி, சொட்டும் கருவி, அல்லது பீச்சாங்குழாயினால் (ஸிரிஞ்) அளக்கவும்.
 • உங்கள் பிள்ளைக்கு ஒரு உணவூட்டும் டியூப் இருந்தால், ஃபெனிட்டொயினை திரவ அல்லது பொதியுறை மாத்திரை (கப்சூல்) வடிவில் உபயோகிக்கலாம். திரவ ஃபெனிட்டொயின் மருந்து கொடுப்பதற்கு 1 முதல் 2 மணி நேரங்களுக்கு முன்னர் டியூப்பினால் உணவூட்டுவதை நிறுத்தவும். ஃபெனிட்டொயின் மருந்து கொடுக்க முன்பும் கொடுத்த பின்பும் உணவூட்டும் டியூப்பை நீரடித்து கழுவவும். ஃபெனிட்டொயின் மருந்து கொடுத்து 1 முதல் 2 மணி நேரங்கள் கழித்து திரும்பவும் டியூப் மூலமாக உணவூட்டத் தொடங்கவும்.

உங்கள் பிள்ளை வேளை மருந்து ஒன்றைத் தவறவிட்டால் நீங்கள் என்ன செய்யவேண்டும்?

 • உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தவுடனேயே, தவறவிடப்பட்ட வேளை மருந்தைக் கொடுக்கவும்.
 • அடுத்த வேளைமருந்துக்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டிருந்தால், தவறவிட்ட வேளைமருந்தைக் கொடுக்காது விடவும். அடுத்த வேளைமருந்தை சரியான நேரத்தில் கொடுக்கவும்.
 • ஒரு தவறவிட்ட வேளைமருந்தை ஈடு செய்வதற்காக இரு வேளைமருந்துகளை ஒரே சமயத்தில் உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

உங்கள் பிள்ளை ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உட்கொள்ளத் தொடங்கிய சில நாட்களுக்குள்ளேயே நிவாரணமடையத் தொடங்குவான். ஆனால் முழுப் பலனையும் அடைவதற்கு பல வாரங்கள் செல்லலாம்.

இந்த மருந்து வேலை செய்யத் தொடங்க எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

உங்கள் பிள்ளை ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உட்கொள்ளும்போது பின்வரும் சில பக்கவிளைவுகளைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது தொடர்ந்திருந்தால் மற்றும் அவை நிவாரணமடையாமலிருந்தால் அல்லது அவை உங்கள் பிள்ளைக்குத் தொந்தரவு கொடுத்தால், உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்:

 • மயக்கம் போன்ற உணர்வு, தலைவலி, அல்லது தெளிவாகச் சிந்திக்க இயலாமை
 • களைப்பு, பலவீனம், அல்லது நித்திரை மயக்கத்தை உணர்தல்
 • நித்திரை செய்வதற்குக் கஷ்டம்
 • குமட்டல் அல்லது வாந்தி
 • மலம் கழித்தலில் கஷ்டம் (மலச்சிக்கல்)
 • சமநிலை அல்லது ஒருங்கிணைவில் மாற்றம்
 • தடுமாற்றம்
 • சிவந்த, வீங்கிய, மென்மையான, அல்லது இரத்தம் கசியும் முரசுகள்
 • முகத்தில் அல்லது உடலில் முடி வளர்ச்சி அதிகரித்தல்

பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் பெரும்பாலானவை சாதாரணமானவையல்ல, ஆனால் அவை கடுமையான பிரச்சினைக்கு ஒரு அடையாளமாக இருக்கலாம். பின்வரும் பக்கவிளைவுகளில் ஏதாவது இருந்தால் உடனே உங்கள் பிள்ளையின் மருத்துவரை அழைக்கவும் அல்லது உங்கள் பிள்ளையை அவசர நிலைச் சிகிச்சைப் பிரிவுக்குக் கொண்டு செல்லவும்:

 • தோற் படை அல்லது அரிப்பு
 • கடுமையான மயக்கம் போன்ற உணர்வு, சோர்வு, குமட்டல், அல்லது வாந்தி
 • தடுமாறும் நடை
 • தெளிவற்ற பேச்சு
 • மங்கலான பார்வை
 • வழக்கத்துக்கு மாறான கண் அசைவுகள்
 • விபரிக்கமுடியாத தொண்டை வலி, காய்ச்சல், மூட்டுவலி, அல்லது நசுக்குக் காயம்
 • வழக்குத்துக்கு மாறான நடத்தை
 • வலிப்பு நோய் மோசமாதல்

உங்கள் பிள்ளை இந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளும்போது என்ன பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நீங்கள் எடுக்கவேண்டும்?

ஃபெனிட்டொயின் மருந்துடன் சேர்த்து உட்கொள்ளக்கூடாத சில மருந்துகள் இருக்கின்றன. அல்லது சில சமயங்களில் ஃபெனிட்டொயின் மருந்து அல்லது வேறு மருந்துகளின் அளவு சரிசெய்யப்பட வேண்டிவரலாம் . உங்கள் பிள்ளை பின்வருவன உட்பட வேறு மருந்துகள் ( மருந்துக் குறிப்புள்ள, மருந்துக் குறிப்பில்லாத, அல்லது மூலிகை)உட்கொள்வதாக இருந்தால் , அதை உங்கள் மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் தெரிவிப்பது முக்கியம்:

 • குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மாத்திரைகள்
 • காபமஸெப்பைன் (ரெக்ரெட்டொல்®)
 • சிமெற்ரிடைன் ( ரகமெட்®)
 • கோட்டிகொஸ்ரெயிட்ஸ்
 • ஃபிளக்ஸெட்டைன் (புரோஸக்®)
 • லமோட்றிஜின் (லமிக்டல்®)
 • ஃபெனொபாபிட்டல்
 • வல்ப்ரொயிக் அசிட் (டெபகென், எபிவல்®)
 • வொரிகொனஸோல் (விஃபென்ட்)
 • வார்ஃபரின் (கௌமடின்®)

ஃபெனிட்டொயினின் இரத்தத்தின் அளவுகள் ஒழுங்காகப் பரிசோதிக்கப்படவேண்டும். இரத்தம் பரிசோதிக்கப்படும் நாளில் ,பரிசோதனைக்காக இரத்தம் எடுக்கும் வரை அடுத்த வேளைமருந்தைக் கொடுக்கவேண்டாம்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துக்கான பிரதிபலிப்பு கண்காணிக்கப்படுவதற்காக, மருத்துவருடனான எல்லா மருந்துவச் சந்திப்புத் திட்டங்களும் செய்யப்படவேண்டியது முக்கியம்.

உங்கள் பிள்ளைக்கு ஏதாவது மருத்துவ பரிசோதனைகள் அல்லது செயற்பாடுகள்(பற் சிகிச்சை உட்பட) செய்யப்படுவதற்கு முன்பாக, மருத்துவர் அல்லது பொறுப்பிலுள்ள பல் மருத்துவரிடம் உங்கள் பிள்ளை ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உட்கொள்கிறான் என்பதைத் தெரிவிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் பல் ஈறுகளில் பிரச்சினை உண்டாவதைத் தவிர்ப்பதற்கு, நல்ல பற் சுகாதாரத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். உங்கள் பிள்ளையின் பற்களை தூரிகையினாலும் ஃப்ளொஸ்ஸினாலும் ஒழுங்காகவும் கவனமாகவும் சுத்தம் செய்யவும். மற்றும் ஈறுகளை அழுத்திவிடவும். உங்கள் பிள்ளை ஒழுங்காக பல் மருத்துவரைச் சந்திப்பதை நிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். மற்றும் அவன்(ள்) ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உட்கொள்கிறாள் என்பதை பல் மருத்துவருக்குத் தெரிவிக்கவும்.

ஃபெனிட்டொயின் மருந்து உங்கள் பிள்ளைக்கு மயக்கம் போன்ற உணர்வு, சோர்வு, அல்லது வழக்கத்துக்கு மாறான விழிப்புணர்வுக் குறைவை ஏற்படுத்தலாம். விசேஷமாக சிகிச்சையின் தொடக்கத்தில் அவ்வாறிருக்கலாம். ஃபெனிட்டொயின் மருந்து உங்கள் பிள்ளையை எப்படிப் பாதிக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டறிவதற்கு முன்பாக உங்கள் பிள்ளை விழிப்புணர்வு தேவைப்படும் வேலைகள் அல்லது நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும்.

ஃபெனிட்டொயின் மருந்து உங்கள் பிள்ளையின் சிறுநீரை இளஞ்சிவப்பு அல்லது கபில நிறமாக்கலாம். இது தீங்கற்றது.

ஃபெனிட்டொயின் மருந்துடன் குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு மாத்திரைகளும் சேர்த்து எடுக்கப்பட்டால் அவை பலனளிக்க மாட்டா. இது பற்றி உங்கள் மருத்துவருடன் கலந்துபேச வேண்டும்.

உங்கள் பிள்ளையின் வலிப்பு நோய்கள், நடத்தை, மற்றும் பாடசாலைச் செயற்பாடுகள் ஆகியனவற்றின் ஒரு பதிவை வைத்திருப்பது உங்கள் பிள்ளைக்கு மிகச் சிறந்த மருந்து எது என்பதை அடையாளம் கண்டுபிடிப்பதற்கு உதவலாம்.

நீங்கள் அறிந்திருக்கவேண்டிய வேறு முக்கியமான தகவல்கள் எவை? இந்த மருந்து எப்படிப்பட்டது?

உங்கள் பிள்ளை உட்கொள்ளும் எல்லா மருந்துகளின் பட்டியலையும் வைத்துக்கொள்ளவும் மற்றும் அதை மருத்துவர் அல்லது மருந்தாளரிடம் காண்பிக்கவும்.

உங்கள் பிள்ளையின் மருந்துகளை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளவேண்டாம். வேறொருவரின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளைக்குக் கொடுக்கவேண்டாம்.

வார இறுதி நாட்கள், விடுமுறை நாட்கள், மற்றும் விடுமுறைச் சுற்றுலா நாட்கள் வரை நீடிக்கக்கூடிய, போதியளவு ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை எப்போது கைவசம் வைத்திருக்க நிச்சயமாயிருங்கள். உங்கள் பிள்ளையின் மருந்து தீர்ந்துபோவதற்கு 2 நாட்களுக்கு முன்பு மீண்டும் பெற்றுக்கொள்வதற்காக, உங்கள் மருந்துக்கடையை அழைக்கவும்.

ஃபெனிட்டொயின் மருந்துகளை அறை வெப்பநிலையில், குளிரான, உலர்ந்த இடத்தில் சூரியவெளிச்சம் படாமல் வைக்கவும். குளியலறை அல்லது சமயலறையில் வைக்கவேண்டாம். ஃபெனிட்டொயின் ஊசி மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் மருந்தாளரின் அறிவுரைப்படி சேமித்து வைக்கவும்.

காலாவதியான எந்த மருந்துகளையும் வைத்திருக்கவேண்டாம். காலாவதியான அல்லது மீந்துபோன மருந்துகளை எறிந்து விடுவதற்கான மிகச் சிறந்த வழி என்ன என்பதை உங்கள் மருந்தாளரிடம் கேட்கவும்.

ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உங்கள் பிள்ளையின் கண்களில் படாதவாறு மற்றும் எட்டாதவாறு, ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் பூட்டி வைக்கவும். உங்கள் பிள்ளை அளவுக்கதிகமான ஃபெனிட்டொயின் மருந்தை உட்கொண்டுவிட்டால், ஒன்டாரியோ பொய்சன் சென்டருக்கு பின்வரும் தொலைபேசி எண்களில் ஒன்றை அழைக்கவும். இந்த அழைப்புகள் இலவசமானவை:

 • நீங்கள் டொரொன்டோவில் வாழ்ந்தால் 416-813-5900 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவில் வேறெங்கேயாவது வாழ்ந்தால் 1-800-268-9017 ஐ அழைக்கவும்.
 • நீங்கள் ஒன்டாரியோவுக்கு வெளியே வாழ்ந்தால், உங்கள் உள்ளூர் பொய்சன் இன்ஃபொர்மேஷன் சென்டரை அழைக்கவும்.

பொறுப்புத்துறப்பு: இந்த குடும்ப மருத்துவ உதவியிலுள்ள தகவல்கள் அச்சிடும்வரை திருத்தமாக இருக்கிறது. இது ஃபெனிட்டொயின் மருந்தைப் பற்றிய தகவல்களின் ஒரு சுருக்கத்தை அளிக்கிறது. ஆனால் இந்த மருந்தைப்பற்றிய சாத்தியமான எல்லாத் தகவல்களையும் கொண்டில்லை. எல்லாப் பக்கவிளைவுகளும் பட்டியலிடப்பட்டில்லை. ஃபெனிட்டொயின் மருந்தைப் பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் அல்லது மேலதிக தகவல்களைத் தெரிந்து கொள்ளவிரும்பினால், உங்கள் உடல்நலப் பராமரிப்பளிப்பவருடன் பேசவும்.

Last updated: அக்டோபர் 27 2009