الكاحل وثاءاتاالكاحل وثاءاتAnkle sprainsArabicOrthopaedics/MusculoskeletalToddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)AnkleLigamentsConditions and diseasesCaregivers Adult (19+)Pain2009-11-16T05:00:00Z628.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>اكتشف علامات واعراض وثْء الكاحل واحصل على المزيد من المعلومات عن إصابات الكاحل. اقرأ نصائح للاهتمام بألم الكاحل عند طفلك واكتشف كيفية علاج الكواحل المكسورة.</p>
脚踝扭伤脚踝扭伤Ankle sprainsChineseSimplifiedOrthopaedics/MusculoskeletalToddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)AnkleLigamentsConditions and diseasesCaregivers Adult (19+)Pain2009-11-16T05:00:00Z00628.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>脚踝扭伤就是脚踝中的韧带拉伤或撕裂。 了解脚踝扭伤的症状、治疗和防范。</p>
脚踝扭傷脚踝扭傷Ankle SprainsChineseTraditionalOrthopaedics/MusculoskeletalToddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)AnkleLigamentsConditions and diseasesCaregivers Adult (19+)Pain2009-11-16T05:00:00Z00628.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>脚踝扭傷就是脚踝中的韌帶拉傷或撕裂。 瞭解脚踝扭傷的症狀、治療和防範。</p>
Entorses de la chevilleEEntorses de la chevilleAnkle sprainsFrenchOrthopaedics/MusculoskeletalToddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)AnkleLigamentsConditions and diseasesCaregivers Adult (19+)Pain2009-11-16T05:00:00Z7.0000000000000070.0000000000000661.000000000000Health (A-Z) - ConditionsHealth A-Z<p>Une entorse à la cheville se produit lorsqu’on étire ou déchire le ligament de la cheville. Voyez quels sont les symptômes associés aux entorses à la cheville, ainsi que la façon de les soigner et de les prévenir.</p><h2>Qu'est-ce qu'une entorse de la cheville?</h2><p>Une entorse de la cheville est l’étirement de l’un ou de plusieurs des ligaments qui sont attachés aux os de la cheville. Dans les cas les plus graves, les ligaments sont déchirés. Les ligaments ressemblent à des bandes élastiques. Ils sont attachés aux os et permettent aux articulations de bouger.</p> <figure class="asset-c-80"><span class="asset-image-title">Entorse de la cheville</span><img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Ankle_sprain_MED_ILL_FR.jpg" alt="Le tibia, le péroné et un ligament dans la cheville partiellement déchiré" /><figcaption class="asset-image-caption">Une entorse de la cheville est une blessure qui touche les petits ligaments de la cheville. Une entorse se produit lorsqu'on se tord le pied vers l'extérieur au moment d'une chute.</figcaption> </figure> <p>Les entorses de la cheville sont courantes chez les enfants. Votre enfant peut se tordre la cheville en faisant du sport ou en atterrissant sur un pied d’une façon inhabituelle.</p><p>Les entorses se produisent habituellement dans la région extérieure de la cheville à la suite d'une torsion de la cheville vers l'intérieur. Une entorse peut également se produire lorsqu'on se tord la cheville vers l'extérieur.</p><p>Il s’agit d’une blessure légère si le ligament n’est seulement qu’étiré et si la cheville n'est que légèrement enflée. Cependant, lorsque le ligament est déchiré et que l’enflure est plus importante, il s’agit d’une blessure grave.</p><h2>À retenir</h2> <ul> <li>Les blessures à la cheville peuvent engendrer de la douleur et de l'enflure.</li> <li>La guérison nécessite du temps et de la patience.</li> <li>Les exercices améliorent la guérison de la cheville.</li> <li>On conseille de faire examiner les blessures graves par un médecin qui connaît bien les blessures liés aux os et aux articulations.</li> <li>Une reprise précipitée des activités sportives pourrait engendrer des problèmes de cheville à long terme.</li> </ul><h2>Signes et symptômes d’une entorse de la cheville</h2> <h3>Un enfant qui a subi une entorse pourrait se plaindre :</h3> <ul> <li>d'avoir de la difficulté à marcher</li> <li>d'éprouver une douleur modérée à aiguë</li> <li>de ne pas pouvoir bouger sa cheville comme avant</li> </ul> <h3>Voici d’autres signes qui pourraient se manifester : </h3> <ul> <li>enflure et bleus (contusions) sur le devant et les côtés de la cheville</li> <li>les régions autour des os sont sensibles au toucher</li> <li>les proéminences osseuses sont peu ou pas sensibles au toucher</li> </ul><h2>Quand faut-il obtenir aller voir un médecin?</h2> <p>Si votre enfant a beaucoup de difficulté à marcher et s’il éprouve une douleur continue après 48 heures, consultez le médecin de nouveau. D'autres exercices et de la physiothérapie (kinésithérapie) pourraient s’avérer nécessaires.</p>
As entorses do tornozeloAAs entorses do tornozeloAnkle SprainsPortugueseNABaby (1-12 months);Toddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-16T05:00:00Z70.00000000000007.00000000000000661.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>A entorse do tornozelo é uma lesão em que o ligamento do tornozelo sofreu uma distensão ou dilaceração. Leia quais os sintomas, tratamento e prevenção.</p>
ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚAnkle SprainsPunjabiNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-16T05:00:00Z70.00000000000007.00000000000000661.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਅਜਿਹੀ ਸੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਦਾ ਯੋਜਕ ਤੰਤੂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੋਚ ਦੇ ਲੱਛਣਾ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਮੋਚ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।</p>
Esguince de tobilloEEsguince de tobilloAnkle SprainsSpanishNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-16T05:00:00Z70.00000000000007.00000000000000661.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>El esguince de tobillo se produce por una torcedura del tobillo. Lea información sobre lesiones de tobillo en niños y el tratamiento del esguince</p>
கணுக்கால் சுளுக்குகள்கணுக்கால் சுளுக்குகள்Ankle SprainsTamilNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-16T05:00:00Z00628.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>கணுக்கால் பகுதியில் உள்ள எலும்புகளில் ஒட்டியிருக்கும் தசைநார்கள் இழுபடுதல் அல்லது கிழிந்து விடுதல் என்பதே கணுக்கால் சுளுக்காகும். கணுக்கால் சுளுக்கு அறிகுறிகள், சிகிச்சை மற்றும் கணுக்கால் சுளுக்கு தடுத்தல் பற்றி படித்தறியுங்கள்.</p>
ٹخنےکی موچٹٹخنےکی موچAnkle sprainsUrduNAChild (0-12 years);Teen (13-18 years)NANANAAdult (19+)NA2009-11-16T05:00:00Z00628.000000000000Flat ContentHealth A-Z<p>ٹخنوں میں موچ ایسی چوٹ ہوتی ہے جس میں ٹخنوں کا جوڑ کھنچ یا پھٹ جاتا ہے۔ ٹخنوں کے موچ کی علامات، علاج اور ٹخنوں کے موچ کے انسداد کے بارے میں پڑھیں۔</p>

 

 

Minor ankle injuries929.000000000000Minor ankle injuriesMinor ankle injuriesMEnglishOrthopaedics/MusculoskeletalToddler (13-24 months);Preschooler (2-4 years);School age child (5-8 years);Pre-teen (9-12 years);Teen (13-18 years)AnkleLigamentsConditions and diseasesCaregivers Adult (19+)Pain2019-11-04T05:00:00Z7.7000000000000067.8000000000000911.000000000000Health (A-Z) - ConditionsHealth A-Z<p>Minor ankle injuries, such as ankle sprains or minor fractures to the fibula, are common in childhood. These injuries tend to heal quickly. Learn more about minor ankle injuries and their treatment.</p><h2>What is a minor ankle injury?</h2><p>A minor ankle injury is an injury to the ligaments of the ankle (sprain) and/or bone on the outside of the ankle (fibula fracture).</p><p>An ankle sprain is when the ligaments surrounding the ankle joint get stretched or torn.</p> <figure class="asset-c-80"> <span class="asset-image-title">Ankle sprain</span> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Ankle_sprain_MED_ILL_EN.jpg" alt="Tibia, fibula and partially torn ligament or ankle sprain" /> <figcaption class="asset-image-caption">An ankle sprain is an injury to the small ligaments in the ankle. Sprains often occur during a fall when the foot is twisted onto its outer edge.</figcaption> </figure> <p>When the fibula is involved, this is called a minor ankle fracture. This can be due to either a break in the growth plate of the fibula or a chip from the tip of the fibula.</p> <figure class="asset-c-80"> <span class="asset-image-title">Ankle fractures</span> <img src="https://assets.aboutkidshealth.ca/akhassets/Ankle_fracture_MED_ILL_EN.jpg" alt="Ankle with break in the growth plate and ankle with tip of the fibula broken off" /> <figcaption class="asset-image-caption">A minor fracture of the ankle usually involves the fibula. Two types of fractures are most common in children. One involves a break in the growth centre of the fibula (Salter-Harris I or II fracture). The other involves a chip of bone on the tip of the fibula.</figcaption> </figure> <p>Minor ankle injuries are common in children. Your child may have twisted their ankle playing sports or landed on their foot in a strange way to cause this injury.</p><h2>Key points</h2><ul><li>Ankle injuries are common in children.</li><li>Ankle injuries can cause pain and swelling.</li><li>X-rays are usually not needed if your child has a minor fibular fracture or ankle sprain injury.</li><li>See a doctor if you suspect a more serious injury such as a fracture, if there is pain anywhere other than the outside of the ankle or if things are not improving in a couple days or the pain is getting worse.</li></ul><h2>Signs and symptoms of minor ankle injury<br></h2><h3>After an ankle injury, your child may have:</h3><ul><li>a hard time walking</li><li>mild to severe pain</li><li>less movement in the ankle</li></ul><h3>Other signs may include: </h3><ul><li>swelling and bruising around the front and side of the ankle</li><li>tenderness around the areas of the bones </li><li>little or no tenderness over the bony prominences (fibula)<br></li></ul><h2>How is a minor ankle injury diagnosed?</h2><p>A doctor can determine if your child has a minor ankle injury without X-rays by doing a detailed exam of the ankle. If your child has a minor ankle injury, your child does not need an X-ray to confirm the diagnosis. The X-ray results do not change how these injuries are managed.</p><p>Sprains or minor ankle fractures heal well with time. If your child is diagnosed with a minor ankle injury, they do not need a cast or need to visit a bone specialist. If your child is having trouble walking, they may use crutches and/or an ankle brace that can support the injured ankle while it is healing.</p><h2>Taking care of your child at home</h2><h3>Rest, ice, compression, elevate</h3><p>Your child should limit activity for the first few days after the injury.</p><p>Apply ice to the injured area for the first two to three days. Make sure to cover the skin with cloth prior to applying ice and do not keep the ice on for longer than 15 minutes at a time.</p><p>If your child is having difficulty walking, you can use an ankle brace to support the ankle. If you are using a tensor bandage for support, ensure that it is not too tight and that the toes are still pink. </p><p>While your child is sitting or lying down, elevate their ankle to help reduce swelling.</p><h3>Medications</h3><p>You might also need to use medication to control your child’s pain. <a href="/article?contentid=153&language=English">Ibuprofen</a> and <a href="https://www.aboutkidshealth.ca/article?contentid=62&language=English">acetaminophen</a> are usually recommended for managing pain.</p><p>Ibuprofen and acetaminophen do not interact with each other. Ibuprofen may be slightly better in treating pain and inflammation caused by an injury.</p><p>If your child has a pre-existing medical condition or is already taking other medicines, talk to your child's doctor to make sure that acetaminophen or ibuprofen is safe for your child.</p><h2>Your child should see a doctor if:</h2><ul><li>The ankle is getting worse instead of better.</li><li>You are worried about how your child’s ankle is healing.</li><li>There is still a lot of difficulty in walking and ongoing pain after 48 hours.</li><li>The ankle is red or your child develops a fever.</li></ul><h2>Return to activity</h2><h3>Pain should be the guide of your child’s activities</h3><p>If an activity hurts, your child should stop doing that activity and try it again a few days later.</p><p>It may take up to three weeks for your child’s ankle to heal. Your child can use ankle supports and/or crutches as needed to make them more comfortable while the ankle is healing. Feel free to remove the support and/or stop using crutches any time your child says they feel little or no pain with activities.</p><h2>Return to sport</h2><p>Your child can return to sports when there is full movement and full strength in the ankle. You can test ankle strength by asking your child to hop on the injured leg five times. Check if your child shows signs of pain or is unsteady while hopping. Also, see if your child can run easily in a little zigzag. </p><p>Before returning to highly competitive sport, you may want to see a doctor who knows about athletic and sport-related injuries.</p><p>It is normal to have pain and swelling once in a while for the first three months. However, most children are doing all the activities they were doing before, including sports, by three months after the injury.</p><img alt="" src="https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/ankle_sprains.jpg" style="BORDER:0px solid;" />https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/ankle_sprains.jpganklesprain,anklefractureMinor ankle injuriesFalse