لوله G/GJ: وارد کردن لوله اصلی از طریق هدایت تصویری

G/GJ tubes: Primary tube insertion by image guidance [ Persian ]

PDF download is not available for Arabic and Urdu languages at this time. Please use the browser print function instead

درباره نحوه قرار دادن لوله‌های گاستروستومی (G) و گاستروژژونوستومی (GJ)، نحوه آماده کردن فرزندتان برای انجام عمل و موارد مورد انتظار پس از تکمیل عمل اطلاعات کسب کنید. بیشتر این صفحه مخصوص بچه‌هایی است که بیمار SickKids هستند.

نکات کلیدی

 • در SickKids بیشتر لوله‌های گاستروستومی (G) و گاستروژژونوستومی (GJ) توسط یک رادیولوژیست مداخله‌ای با استفاده از هدایت تصویری قرار داده می‌شود.
 • برای انجام عمل همه کودکان به طور کامل بیهوش می‌شوند و لوله (یک لوله تنفسی قرار داده خواهد شد) به آنها متصل می‌شود.
 • عوارض محتمل در مورد قرار دادن لوله G یا GJ شامل خونریزی، سوراخ‌شدگی اندام شکمی، پریتونیت، عفونت خونی و عوارض مرتبط با بیهوشی است.
 • همه بیماران و خانواده‌ها پیش از قرار دادن لوله G یا GJ یک مشاوره توسط پرستار حرفه‌ای یا پزشک متخصص اطفال دریافت خواهند کرد.
 • اگر فرزندتان پیش از قرار دادن لوله G یا GJ بیمار شود یا اگر برای بیهوشی کلی از دستورالعمل‌های ناشتایی پیروی نکند، عمل ممکن است لغو شود.
 • فرزند شما باید دست کم به مدت 3 روز در بیمارستان بماند و پس از آن که علائم حیاتی وی تثبیت شد، توانست نحوه تغذیه را تحمل کند، هیچ نشانه‌ای از عوارض وجود نداشت و شما دریافتید چگونه از لوله و استوما مراقبت کنید، از بیمارستان مرخص خواهد شد.

لوله‌های گاستروستومی (G) و گاستروژژونوستومی (GJ) چه هستند؟

لوله گاستروستومی (لوله G) و لوله گاستروژژونوستومی (لوله GJ) دستگاه‌های تغذیه هستند.

یک لوله G غذا و دارو به شکل مایع و مایعات دیگر را به طور مستقیم به داخل معده انتقال می‌دهد. یک لوله GJ غذا و دارو به شکل مایع و مایعات دیگر را به طور مستقیم به داخل روده کوچک (ژژنوم) انتقال می‌دهد.

هر دو لوله G و GJ از طریق یک سوراخ کوچک در معده قرار داده می‌شوند. به این سوراخ «استوما» گفته می‌شود. به تونلی که از خارج بدن به معده زده می‌شود «مجرا» گفته می‌شود.

بیشتر لوله‌های G یا GJ در SickKids توسط یک رادیولوژیست مداخله‌ای با استفاده از هدایت تصویری قرار داده می‌شوند. رادیولوژیست مداخله‌ای از تصاویر تولید شده توسط اشعه ایکس و اولتراساند برای هدایت لوله در داخل شکم کودک استفاده می‌کند. در برخی موارد لوله G یا GJ توسط جراح عمومی در اتاق عمل قرار داده می‌شود.

لطفاً اطلاعات این صفحه را پیش از پذیرش فرزندتان برای قرار دادن لوله G یا GJ بررسی کنید.

چه چیزهای پس از قرار دادن لوله G یا GJ انتظار می‌رود؟

قرار دادن لوله G یا GJ در حین بیهوشی کلی صورت می‌گیرد و به عنوان یک عمل با ریسک پایین در نظر گرفته می‌شود. البته انجام این کار با چند خطر و بروز عوارض احتمالی همراه است. فرزند شما در رابطه با این عوارض در طول حضور در بیمارستان پس از قرارگیری لوله از نزدیک تحت نظر خواهد بود.

برخی عوارض مرتبط با عمل عبارتند از:

 • خونریزی
 • سوراخ‌شدگی (سوراخ شدن اندام‌های دیگر در شکم مانند روده بزرگ یا کبد)
 • پریتونیت (التهاب پریتون، بافت نازکی که به دیواره داخلی شکم چسبیده و بیشتر اندام‌های شکمی را می‌پوشاند)
 • سپسیس (عفونت خونی)
 • واکنش آلرژیک به ماده کنتراست مورد استفاده در طول عمل
 • میزان قند خون غیرعادی
 • عدم توانایی در قرار دادن لوله G یا GJ به صورت موفقیت‌آمیز
 • عوارض مرتبط با بیهوشی

نحوه رزرو وقت جهت قرار دادن لوله G یا GJ برای فرزندتان

متخصص اطفال فرزندتان یا یک پرستار حرفه‌ای (NP) باید یک ارجاع برای مشاوره ارسال کند.

شما با تیم قرار دادن لوله G برای یک مشاوره قرار دادن لوله اصلی G یا GJ ملاقات خواهید کرد.

شما یک مشاوره با پرستار یا متخصص اطفال لوله تغذیه G خواهید داشت تا به شما و خانواده شما کمک شود در مورد قرار دادن لوله G یا GJ تصمیم بگیرید.

شما برای قرار دادن لوله G یا GJ رضایت ارائه خواهید داد

شما باید یک رضایت آگاهانه به منظور شروع عمل قرار دادن لوله G یا GJ ارائه دهید. به هنگام مشاوره در مورد این مطالب با شما صحبت خواهد شد:

 • روش قرار دادن لوله (نحوه قرارگیری لوله)
 • خطرات و مزایای قرار دادن لوله
 • درمان دیگر و خطرات/مزایای درمان دیگر
 • خطرات و مزایای عدم درمان

اگر رضایت خود را برای شروع عمل ارائه دهید، قرار دادن لوله G یا GJ برنامه‌ریزی خواهد شد.

نحوه آماده کردن فرزندتان برای قرار دادن لوله G یا GJ

فرزندتان ممکن است نیاز به مشاوره بیهوشی داشته باشد. این قرار ملاقات با متخصص بیهوشی (پزشکی که بیهوشی کلی را مدیریت می‌کند و انجام می‌دهد) برای گفتگو در مورد مزایا، خطرات و برنامه بیهوشی است. پرستار حرفه‌ای لوله G این قرار ملاقات را در زمان انجام مشاوره لوله G سازماندهی خواهد کرد. در صورتی که مطمئن نیستید فرزندتان به مشاوره بیهوشی نیاز دارد یا خیر، با برنامه تغذیه با لوله G تماس بگیرید.

فرزندتان ممکن است نیاز به انجام آزمایش پیش از قرار دادن لوله G یا GJ داشته باشد. پیش از تاریخ انجام عمل این موضوع به شما اطلاع داده خواهد شد.

اگر در زمان قرار دادن لوله G یا GJ فرزندتان یک لوله NG داشته باشد، نیازی به برداشتن آن جهت انجام این عمل ندارید. این لوله به هنگام قرار دادن لوله G یا GJ توسط رادیولوژیست مداخله‌ای برداشته خواهد شد.

مهم است که از قوانین اکید در مورد خوردن و آشامیدن پیش از انجام عمل پیروی کنید. برای ایمنی فرزندان، معده وی باید برای انجام عمل خالی باشد. فرزندتان باید از دستورالعمل ناشتایی ارائه‌شده در زیر (موسوم به دستورالعمل NPO) پیش از انجام عمل پیروی کند.

برای حصول اطمینان از ایمنی فرزندتان در طول قرار دادن لوله، باید از این مقررات پیروی شود. در غیر این صورت، انجام عمل برای فرزندتان ممکن است لغو شود.

زمانچه چیزهایی را فرزندتان می‌تواند بخورد و بیاشامد
نصف شب در روز انجام عمل

از دادن غذای جامد، شیر، آب نبات و آب پرتقال به فرزندتان پرهیز کنید. فرزندتان باید تا زمانی که از بیهوشی بیرون می‌آید، چیزی نخورد.

فرزندتان می‌تواند مایعات شفاف مانند آب میوه شفاف، آب، نوشابه زنجبیل و محلول رهیدراتاسیون بیاشامد

6 ساعت پیش از انجام عملاز دادن شیر خشک به نوزادتان پرهیز کنید.
4 ساعت پیش از انجام عملاز دادن شیر مادر به نوزادتان پرهیز کنید.
3 ساعت پیش از انجام عملاز دادن مایعات شفاف به فرزندتان پرهیز کنید. فرزندتان نباید تا زمانی که از بیهوشی بیرون می‌آید، چیزی بیاشامد.

اگر فرزندتان داروی نسخه‌ای مصرف می‌کند، از پزشک وی یا پرستار حرفه‌ای در مورد زمان و نحوه دادن دارو سوال کنید. ممکن است نیاز باشد برنامه زمان‌بندی معمول برای مصرف دارو توسط فرزندتان را تغییر دهید یا ممکن است لازم باشد دارو به یک روش متفاوت داده شود (برای مثال از طریق تزریق وریدی به جای دهان). این موضوع به ویژه برای داروهای حیاتی مانند داروهای قلب یا تشنج مهم است.

اگر فرزندتان پیش از قرار دادن لوله G یا GJ مریض شود

اگر فرزندتان در زمان انجام عمل مریض شود، بیهوشی کلی برای او غیرایمن است. قرار دادن لوله برای فرزندتان ممکن است به تأخیر بیافتد. در صورتی که فرزندتان دچار هریک از علائم زیر است با پرستار متخصص لوله G تماس بگیرید:

 • سرفه
 • آبریزش بینی
 • تب بالا
 • خس خس سینه
 • استفراغ کردن
 • حال عمومی وی بد است

روز قرار دادن لوله

 • 2 ساعت پیش از برنامه زمان‌بندی شده برای قرار دادن لوله در بخش درمان با کمک هدایت تصویری (IGT) حاضر شوید. برای مثال اگر قرار دادن لوله G یا GJ برای فرزندتان در ساعت 9:30 صبح زمان‌بندی شده است، ساعت 7:30 صبح در IGT حاضر باشید.
 • یک رادیولوژیست مداخله‌ای و متخصص بیهوشی پیش از انجام عمل جهت بررسی سابقه فرزندتان و حصول اطمینان از ایمنی فرزندتان برای شروع عمل قرار دادن لوله با شما صحبت خواهد کرد.
 • به هنگام انجام عمل روی فرزندتان شما در اتاق انتظار منتظر خواهید ماند.
 • زمانی که عمل به پایان رسید، یک نفر در مورد نحوه پیشرفت آن با شما صحبت خواهد کرد. اگر عوارضی در طول انجام عمل رخ داده باشد، شما از آن مطلع خواهید شد.
 • شما قادر خواهید بود پس از به هوش آمدن فرزندتان به طور ایمن او را در بخش مراقبت پس از بیهوشی (PACU) ملاقات کنید.
 • فرزندتان برای گذراندن دوره نقاهت بعدی به یک واحد دیگر انتقال داده خواهد شد. لازم است فرزندتان دست کم به مدت 3 روز در بیمارستان بماند. اگر عوارضی وجود داشته باشد، فرزندتان ممکن است بیشتر در بیمارستان بماند.

نحوه قرار دادن لوله G یا GJ به چه صورت است؟

بیشتر کودکان یک بیهوشی کلیبرای در خواب نگه داشتن آنها و حصول اطمینان از این که هیچ دردی را احساس نکنند، در طول انجام عمل دریافت خواهند کرد. بیهوشی کلی توسط یک متخصص بیهوشی روی فرزندتان صورت می‌گیرد.

در طول بیهوشی کلی، ممکن است یک لوله تنفسی در داخل گلو فرزندتان قرار داده شود تا به تنفس او در خواب کمک شود.

عمل قرار دادن لوله G یا GJ کوتاه است. رادیولوژیست مداخله‌ای و متخصص بیهوشی در طول انجام عمل همواره حاضر خواهند بود.

چه چیزهای را پس از قرار دادن لوله G یا GJ می‌توان انتظار داشت؟

پس از انجام عمل، شما می‌توانید انتظار مشاهده موارد زیر را داشته باشید:

 • لوله G یا GJ جدید در داخل بدن فرزندتان.
 • لوله تزریق وریدی (IV): لوله کوچکی است که در داخل رگ بازو، گردن یا پای فرزندتان قرار داده می‌شود تا دارو یا مایعات به وی داده شود. تزریق وریدی آب و الکترولیت‌های حیاتی را به بدن فرزندتان انتقال می دهد. این کار برای حصول اطمینان از وجود آب کافی در بدن فرزندتان انجام می‌شود. تزریق وریدی همچنین داروهای مسکن را به بدن انتقال می‌دهد.
 • اکسیژن احتمالی: اکسیژن را می‌توان از طریق ماسک روی دهان یا لوله داخل بینی به فرزندتان انتقال داد. لوله تنفسی برداشته خواهد شد. فرزندتان ممکن است تا زمانی که به طور کامل به هوش بیاید، نیاز به اکسیژن داشته باشد.

چه مراقبت‌هایی را فرزندم در طول بستری شدن در بیمارستان دریافت خواهد کرد؟

تحت نظر بودن:

 • فرزندتان در مورد عوارض تحت نظر خواهد بود.
 • بچه‌هایی که دارای سابقه پزشکی پیچیده‌تر هستند ممکن است نیاز به ماندن در بخش مراقبت شدید کودکان (PICU) جهت نظارت بیشتر داشته باشند.
 • علاوه بر پزشکان و پرستاران در تیم فرزندتان، اعضای تیم رادیولوژی مداخله‌ای پس از قرار دادن لوله هر روز فرزندتان را چک خواهند کرد تا زمانی ک فرزندتان بتواند تغذیه کامل از طریق لوله جدید را تحمل کند. تیم مراقبت اصلی فرزندتان تصویربرداری یا انجام عمل‌های بعدی را در صورت نیاز وی در رادیولوژی مداخله‌ای برنامه‌ریزی خواهد کرد.
 • علائم حیاتی فرزندتان به دفعات پس از قرار دادن لوله G یا GJ بررسی خواهد شد و این کار پس از بهبود فرزندتان به دفعات کمتر صورت خواهد گرفت. علائم حیاتی شامل دما، ضربان قلب، فشار خون و سطح اشباع اکسیژن است.
 • درد فرزندتان به هنگام بررسی علائم حیاتی وی تحت نظر قرار خواهد گرفت.
 • میزان قند خون فرزندتان پس از قرار دادن لوله G یا GJ به دفعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 • تیم فرزندتان با استفاده از گوشی به صداهای شکم وی گوش خواهند داد. پس از بیهوشی کلی برای انجام عمل قرار دادن لوله G یا GJ، صداهای شکم وجود نداشته یا آهسته است. به محض آنکه صداهای شکم شنیده شد، روده فرزندتان آماده دریافت مایعات و مواد غذایی است و می‌توان از لوله جدید G یا GJ استفاده کرد.

مایعات/مواد غذایی:

 • فرزندتان یک لوله تزریق وریدی (IV) خواهد شد که از طریق آن مایعات را دریافت خواهد کرد. مایع لوله تزریق وریدی حاوی قند و الکترولیت‌های حیاتی است. اگر قند خون فرزندتان بیش از حد پایین باشد، فرزندتان مایع IV را برای عادی شدن قند خون دریافت خواهد کرد.
 • لوله G یا GJ جدید فرزندتان به مدت 4 تا 8 ساعت اول پس از قرارگیری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت، به جز برای دریافت داروی حیاتی که نمی‌تواند از طریق IV داده شود.
 • پس از دست کم 4 ساعت از زمان قرارگیری لوله G یا GJ، و تنها در صورتی که صداهای شکم شنیده شود، یک محلول الکترولیت دهانی (OES) را می‌توان از طریق لوله G یا GJ به فرزندتان داد. حجم این محلول در ابتدا کم است و در صورتی که فرزندتان افزایش حجم را تحمل کند، به تدریج مقدار آن بیشتر خواهد شد. علائم عدم تحمل غذا شامل استفراغ، تقلای شدید غیرارادی برای استفراغ کردن، استفراغ، درد یا مشکلات تنفسی است که خارج از میزان مرجع (حد عادی) در مورد فرزندتان باشد و از حد انتظار پس از انجام این عمل بیشتر باشد.
 • اگر فرزندتان OES را از طریق لوله جدیدش تحمل کند، شیر خشک از طریق لوله جدید به او داده خواهد شد.
 • یک متخصص تغذیه دادن مایعات و مواد غذایی را از طریق لوله G یا GJ مدیریت خواهد کرد.
 • فرزندتان نمی‌تواند تا زمانی که قادر به تحمل تغذیه کامل از طریق لوله جدید باشد، چیزی بخورد یا بیاشامد. این موضوع تقریباً 1 تا 2 روز طول میکشد.
 • تکه یخ، اسفنج یا مقداری کمی آب ممکن است 8 ساعت پس از قرارگیری لوله G یا GJ در مورد فرزندتان مجاز تشخیص داده شود. در مورد این موضوع با تیم فرزندتان صحبت کنید.

مراقبت از لوله و استوما:

 • لوله G به مدت دست کم 4 ساعت جهت برای مستقیم باز می‌ماند.
 • درگاه G لوله GJ یا لوله ترکیبی به مدت دست کم 4 ساعت برای تخلیه مستقیم باز می‌ماند.
 • مهم است که از کشیدن یا تقلا برای کشیدن لوله در محل استوما خودداری کنید. لوله را می‌توان برای ایمن کردن بیشتر به شکل با نوار چسباند.
 • استوما را می‌توان 24 ساعت پس از قرارگیری لوله با آب و صابون شستشو داد.
 • فرزندتان می‌تواند 48 ساعت پس از قرارگیری لوله حمام کند.

مدیریت درد:

 • فرزندتان ممکن است برای درد از استامینوفن یا مرفین استفاده کند. درد در استوما (حفره ایجاد شده از داخل شکم به سمت معده) وجود داشته و با سپری شدن هر روز باید بهتر شود. لطفاً در صورتی که با سپری شدن هر روز درد فرزندتان بیشتر شد، موضوع را به تیم مراقبت درمانی فرزندتان اطلاع دهید.
 • استفاده از چیزهایی که حواسش را پرت می‌کند یا احساس راحتی می‌دهد، روش مؤثری برای کمک به فرزندتان برای مقابله با درد است. برای مثال، نوزادان و کودکان نوپا ممکن است به وسیله موسیقی، کتاب یا اسباب بازی‌های بغلی احساس راحتی کند. بچه‌ها و نوجوانان ممکن است از بازی‌های ویدیویی، مطالعه یا موسیقی بهره ببرند.

آموزش و فراگیری نحوه استفاده از لوله جدید G یا GJ:

 • شما آموزش در مورد نحوه مراقبت از لوله و استوما مورد استفاده برای فرزندتان را دریافت خواهید کرد. این یک جلسه آموزشی یک به یک با پرستار است که به شما کمک خواهد کرد تا نحوه مراقبت از لوله G یا GJ فرزندتان را بهتر درک کنید. همچنین آنها نحوه مدیریت مشکلات مربوط به لوله (یعنی خارج شدن، جابجا شدن، انسداد، شکستن) و مسائل استوما (یعنی عفونت، گوشت التیامی، نشتی) را به شما آموزش خواهند داد. این جلسه آموزشی پیش از بازگشت فرزندتان به خانه تشکیل خواهد شد.
 • شما فرصت خواهید داشت چیزهایی را که فرا گرفته‌اید، در کنار تحت در طول بستری بودن فرزندتان تمرین کنید. تیم پرستاری و پزشکی فرزندتان منبع اطلاعاتی و پشتیبان خواهد بود.
 • دو تا چهار هفته پس از قرارگیری لوله G یا GJ فرزندتان، پرستار منبع لوله G با شما تماس خواهد گرفت یا به شما ایمیل ارسال خواهد کرد. فرصت دیگری خواهید داشت تا سؤالات خود را بپرسید یا هرگونه نگرانی احتمالی را مطرح کنید.

اقلام مصرفی/دستگاه:

 • شما باید اقلام مصرفی و دستگاه مورد نیاز مراقبت از لوله G یا GJ را خریداری کنید. تیم شما در طول این کار به شما راهنمایی ارائه خواهند کرد.
 • تیم فرزند شما برای تکمیل فرم‌های مربوط به هرگونه پشتیبانی مالی را که ممکن است خانواده شما واجد شرایط دریافت آن باشد، به شما کمک خواهد کرد.

چه زمانی فرزندم می‌تواند به خانه برود؟

فرزندتان زمانی ترخیص خواهد شد که:

 • علائم حیاتی وی تثبیت شده باشد
 • بتواند تغذیه از طریق لوله جدید G یا GJ را تحمل کند
 • هیچگونه علائمی از عوارض وجود نداشته باشد
 • داروهای دیگری را که نیاز به بستری ماندن بیشتر در بیمارستان داشته باشد مصرف نکند
 • شما آموزش در مورد نحوه مراقبت از لوله و استوما مورد استفاده برای فرزندتان را دریافت کرده باشید. لازم است شما بتوانید:
  • از طریق لوله، یا با پمپ و یا نیروی گرانش غذا و داروی بدهید
  • دستگاه را به کار ببرید و از آن مراقبت کنید
  • عوارض و چالش‌هایی را که ممکن است در خانه رخ دهد شناسایی، کنترل و مدیریت کنید
  • از لوله محافظت کنید و از استوما مراقبت نمایید

لوله فرزندتان چه مدت باقی خواهد ماند؟

لوله G یا GJ در نهایت باید تعویض شود. زمان تعویض لوله فرزندتان بستگی به نوع لوله‌ای دارد که در داخل بدن وی قرار گرفته است. تیم لوله G فرزندتان موضوع را بررسی می‌کند و در مورد زمان تعویض لوله و نوع لوله جدید تعویض شده تصمیم‌گیری خواهد کرد.

Last updated: شهریور 10 1400